dnes je 13.6.2024

Input:

Lokalizace skladů

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.7
Lokalizace skladů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

K výběru lokality skladu lze přistupovat buď z makro-, nebo mikropohledu. Makropohled se zabývá především problematikou geografického rozmístění skladů v rámci celé oblasti tak, aby se dosáhlo lepšího zajištění zdrojů podniku a lepší tržní nabídky podniku (tj. zvýšení úrovně servisu a/nebo snížení nákladů). Mikropohled se zabývá faktory, které jsou rozhodující při volbě konkrétní lokality v rámci velkých geografických oblastí.

Základní typy strategie rozmísťování

Z makropohledu můžeme rozlišit tři základní typy strategie rozmísťování:

  • strategii orientovanou na trh,

  • strategii orientovanou na výrobu a

  • strategii středového umístění.

Podle strategie orientované na trh se sklady umísťují co nejblíže konečným zákazníkům. Tato strategie maximalizuje úroveň zákaznického servisu a umožňuje podniku, aby dosahoval úspor při přepravě zboží z výrobních závodů nebo od dodavatelů do jednotlivých skladových zařízení.

Podle strategie orientované na výrobu se sklady umísťují do bezprostřední blízkosti zdroje dodávek, resp. výrobních zařízení. Tyto sklady zpravidla nemohou poskytovat stejnou úroveň zákaznického servisu jako sklady umístěné v návaznosti na trh. Slouží především jako místo sdružování nebo kompletace výrobků z různých dodavatelských či výrobních zdrojů.

Podle strategie středového umístění se sklady lokalizují někde mezi finálním spotřebitelem a výrobcem. Úroveň zákaznického servisu je v tomto případě obvykle vyšší než u skladových zařízení umístěných u výroby a nižší než u skladových zařízení umístěných blíže spotřebitelům. Tuto strategii volíme tehdy, když potřebujeme zajistit vyšší úroveň zákaznického servisu a když máme různorodý sortiment, vyráběný v několika výrobních lokalitách.

Lokalizace skladů z

Nahrávám...
Nahrávám...