dnes je 6.12.2023

Input:

Mediace v komunikaci

19.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.25.4
Mediace v komunikaci

Ing. Pavla Blackmore

V pokračování našeho seriálu o komunikaci se nyní zaměříme na mediaci a jak zvládat nepříjemné nebo až obtížné chování na pracovišti

Co to mediační proces je a jak nám může pomoci při řešení sporů?

A jak můžeme porozumět 6 krokům nezbytným v procesu mediace?

Ve srovnání s jinými formami řešení sporů může mít mediační proces neformální, pro někoho to může mít až improvizační charakter.

Mediační proces může zahrnovat některé nebo všech šest následujících kroků:

1. Plánování

Před zahájením mediačního procesu mediátor pomáhá stranám rozhodnout, kde by se měly sejít a kdo by měl být přítomen.

Každá strana může mít ve svém týmu právníky, spolupracovníky a/nebo rodinné příslušníky, v závislosti na kontextu. Představme si, že se poradenská firma a tiskárna rozhodly najmout jako mediátora bývalého soudce s přibližně desetiletou zkušeností.

Tříčlenné týmy obou společností se sejdou v kanceláři mediátora. Jako vedoucí manažer poradenské firmy si s sebou přivedete kolegu

a právníka.

Dva manažeři a právník tvoří také tým tiskařské společnosti.

2. Představení mediátora

Když jsou strany shromážděny v jedné místnosti, mediátor představí účastníky, nastíní proces mediace a stanoví základní pravidla.

Představí také svůj cíl mediačního procesu: pomoci stranám dospět k vyjednané dohodě v otázce sporného honoráře za poradenství a vyřešit obchodní vztah smírně.

3. Úvodní poznámky

Po úvodním slovu mediátora má každá strana možnost bez přerušení prezentovat svůj pohled na spor.

Kromě popisu otázek, o nichž se domnívají, že jsou ve hře, mohou také využít čas k ventilaci svých pocitů.

Předpokládejme, že mluvčí tiskařské společnosti začne tím, že bude hovořit o tom, jak je šokován tím, že mu bude předložen účet za dodatečné poradenské práce.

“Vzhledem k tomu, že vaše školení zjevně nefungovalo,“ říká vám a vašemu týmu, “nechápu, jak jste nám mohli účtovat za práci, kterou jste v první řadě neudělali.Vysvětlíte, že ve vaší smlouvě je jasně uvedeno, že práce provedená nad rámec úvodního školení podléhá vašim obvyklým sazbám.

“Určitě jsme to někdy probírali po telefonu,“ říkáte. “A každopádně spousta vašich zaměstnanců se během úvodního školení flákala. Jejich nízká motivace není naším problémem.“ To je pravda.

4. Společná diskuse

Poté, co každá strana přednese své úvodní poznámky, mohou mediátor a strany sporu klást otázky s cílem dospět k lepšímu pochopení potřeb a obav každé strany.

Vzhledem k tomu, že strany sporu mají často potíže vzájemně si naslouchat, mediátoři fungují jako překladatelé, kteří opakují zpětně to, co slyšeli, a v případě potřeby žádají o vysvětlení. Pokud se strany dostanou do slepé uličky, mediátoři diagnostikují překážky, které jim stojí v cestě, a snaží se vrátit diskusi zpět na správnou cestu.

V této fázi se mediátor v našem výše uvedeném příkladu vyjednávání snaží pochopit, proč mají obě strany tak rozdílné názory na to, jak školení probíhalo. V

Nahrávám...
Nahrávám...