dnes je 16.6.2024

Input:

Notifikované osoby dle směrnice o EMC 2004/108/ES

9.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.6
Notifikované osoby dle směrnice o EMC 2004/108/ES

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

OBECNÁ ZÁSADA

Působení notifikované osoby ve směrnici o EMC je dobrovolné a jejím účelem je pomoci výrobci přezkoumáním výrobcem vypracované technické dokumentace pro přístroj. Rozdíl mezi jakoukoli třetí stranou, například zkušební laboratoří EMC a notifikovanou osobou je, že notifikovaná osoba byla jmenována příslušným orgánem členského státu jako způsobilá k přezkoumání technické dokumentace.

Členské státy ověřují, že notifikované osoby splňují kritéria stanovená v příloze VI směrnice o EMC. To znamená, že notifikované osoby mohou prokázat požadovanou úroveň způsobilosti, nezávislosti, nestrannosti a bezúhonnosti. Tato skutečnost podléhá v pravidelných intervalech dozoru.

Osoba může být buď usazena na území Společenství, nebo usazena na území státu, který má funkční dohodu o vzájemném uznávání (Mutual Recognition Agreement – MRA) s Evropskou unií, vztahující se na směrnici o EMC. V rámci koncepce MRA jsou tyto osoby nazývány subjekty posuzujícími shodu (Conformity Assessment Bodies – CAB), jsou však rovnocenné notifikovaným osobám v EEA.

V oblasti EMC platí dohody o vzájemném uznávání mezi Evropskou unií a třetími státy:

  • od 1. 12. 1998 se Spojenými státy;

  • od 1. 11. 1998 s Kanadou;

  • od 1. 1. 1999 s Austrálií a Novým Zélandem;

  • od 1. 1. 2002 s Japonskem;

  • od 1. 6. 2002 se Švýcarskem.

ÚLOHA NOTIFIKOVANÝCH OSOB

Úloha notifikované osoby vychází z ustanovení přílohy III směrnice o EMC. Kritéria pro jejich jmenování jsou stanovena v příloze VI.

Notifikovaná osoba musí:

  • přijmout žádost o posouzení technické dokumentace od výrobce uvnitř či vně Společenství nebo jeho zplnomocněného zástupce ve Společenství; výrobce definuje, která hlediska základních požadavků má notifikovaná osoba posoudit;

  • přezkoumat technickou dokumentaci přístroje a posoudit, zda technická dokumentace řádně prokazuje, že příslušná hlediska základních požadavků směrnice o EMC byla splněna;

  • vydat výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci vyjádření notifikované osoby, jestliže je pro posuzované požadavky shoda potvrzena. Notifikovaná osoba omezí vyjádření na ty aspekty základních požadavků přístroje, jejichž posouzení výrobce požadoval a které posoudila.

V případě, že notifikovaná osoba nepotvrdí shodu přístroje, musí poskytnout negativní odpověď popisující, proč technická dokumentace přístroje neprokazuje shodu se směrnicí o EMC.

VÝBĚR NOTIFIKOVANÉ OSOBY

Seznam všech notifikovaných osob včetně orgánů posuzujících shodu (CAB) udržuje Evropská komise na svých internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando.

V seznamu je uveden rozsah jmenování každé organizace a její adresa.

Výrobce

Nahrávám...
Nahrávám...