dnes je 16.7.2024

Input:

Nové právní předpisy ES v oblasti posuzování shody výrobků

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.1 Nové právní předpisy ES v oblasti posuzování shody výrobků

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

S ohledem na fakt, že se tato problematika dotýká managementu procesů výroby (viz zejména kap. 19 - Posuzování shody a kap. 20 - Certifikace výrobků této příručky), vás chceme upozornit na dva důležité právní předpisy:

Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení (EHS) č. 339.

Pro všechny členské státy

Toto nařízení bylo schváleno Radou EU 9. července 2008 a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (13. 8. 2008), plné použití od 1. ledna 2010.

Smysl nařízení

Smyslem nařízení je upravit pravidla pro pohyb výrobků (zboží) v rámci ES tak, aby tyto výrobky neohrožovaly oprávněný zájem uživatelů (tj. zdraví, bezpečnost, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí), a zároveň zajistit, aby byl umožněn při dodržení těchto pravidel volný pohyb výrobků.

Co stanovuje nařízení?

Toto nařízení stanovuje:

  • pravidla pro akreditaci,

  • pravidla dozor nad trhem,

  • způsob kontroly výrobků ze třetích zemí,

  • zásady pro označování výrobků značkou CE.

Struktura nařízení

Struktura nařízení vypovídá blíže o jeho obsahu:

  • KAPITOLA I: OBECNÁ USTANOVENÍ (vymezuje předmět a oblast působnosti, definice a pojmy použité v nařízení),

  • KAPITOLA II: AKREDITACE (stanovuje obecné zásady provádění akreditace, vymezuje povinnost každého členského státu stanovit jediný akreditační orgán - v ČR Český institut pro

Nahrávám...
Nahrávám...