dnes je 27.5.2024

Input:

Novelizace NV č. 176/2008 Sb.

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.14
Novelizace NV č. 176/2008 Sb.

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Novelizace

Vzhledem k zajištění souladu s rozhodnutím Komise 2012/32/EU ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům, je v současné době předkládána novelizace nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. (dále jen "nařízení vlády č. 176/2008 Sb.“). Rozhodnutí Komise 2012/32/EU ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům, bylo přijato v souladu s článkem 9 směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Navrhované nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. (dále jen "nařízení vlády č. 176/2008 Sb.“), je prováděcím právním předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Křovinořezy

Křovinořezy jsou z hlediska navrhované právní úpravy považovány za přenosné zahradnické a lesnické stroje, jež se používají k řezání trávy, plevele, křovin, stromků a podobné vegetace. Kompletní jednotka křovinořezu zahrnuje hlavu motoru, hnací hřídel, řezací příslušenství a ochranný kryt. Křovinořezy jsou stanovené výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Řezací příslušenství mulčovacího typu

Řezací příslušenství mulčovacího typu ke křovinořezům jsou vyměnitelná přídavná zařízení,

Nahrávám...
Nahrávám...