dnes je 16.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v zákoně č. 22/1997 Sb. - vládní návrh zákona

5.4.2013, Zdroj: QMprofi (www.qmprofi.cz)

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je provést řádnou implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a tím zajistit řádnou a efektivní aplikovatelnost zmíněného nařízení na území České republiky.

Tento zákon upravuje

- způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
Nahrávám...
Nahrávám...