dnes je 13.7.2024

Input:

Obecná kompozice nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2 Obecná kompozice nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace

Ing. Ivor Poprach

Co tvoří celkový náklad výrobní časové jednotky?

Při položení otázky, co tvoří celkový náklad výrobní časové jednotky Nh (Nh - normohodinou se rozumí technologem předepsané množství výrobních úkonů na jednu hodinu), každého napadne, že zejména mzdové náklady výrobních dělníků, náklady na stroj atd. Pokud ale tento náklad tvoří jeden z nákladových základů pro tvorbu výchozích cen produktů, pak je třeba, aby toto nákladové vyjádření zahrnovalo značné spektrum dalších nákladů - náklady na THP, režijní hodiny, režijní náklady typu odpisů, údržby atd., přičemž každá strojní skupina má jiný podíl těchto nákladů a nesmí se opomenout i podíl kalkulovaného zisku. Jakým způsobem tedy všechny tyto náklady uspořádat, aby tvořily jasný a srozumitelný systém a respektovaly nákladové limity, na základě kterých je úroveň výchozí ceny stanovena?

Způsobů je několik, mezi jeden z nejčastějších patří následující.

Rozdělení výrobních

Nahrávám...
Nahrávám...