dnes je 16.7.2024

Input:

Odhad nejistoty při stanovení objemu kapaliny

30.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5 Odhad nejistoty při stanovení objemu kapaliny

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

1. Postup zkoušky/stanovení

Častým úkonem při zkouškách/stanoveních je doplnění kapaliny, případně rozpuštění určité látky a doplnění kapaliny do odměrné nádoby (například baňky) na konečný objem V; matematicky lze vztah pro objem kapaliny popsat jednoduchou funkční závislostí s jednou proměnnou, a to objemem V. Výsledek stanovení je funkcí objemu kapaliny:

Funkce objemu kapaliny

y = f(V) (1)

2. Odhad standardní kombinované nejistoty

Standardní kombinovaná nejistota hodnoty objemu kapaliny jako výsledek zkoušky/stanovení může být odhadována podle Gaussova zákona pro jednu měřenou proměnnou veličinu:

kde  uc(V)  (= u(V)) je standardní kombinovaná nejistota výsledku stanovení (= standardní nejistota výsledku stanovení), tedy hodnoty objemu V
  ui(V)  jsou dílčí složky standardní nejistoty (standardní kombinované nejistoty) hodnoty objemu. 

Standardní kombinovaná nejistota

Standardní kombinovaná nejistota/standardní nejistota údaje objemu kapaliny jako výsledku zkoušky/stanovení může pocházet například z následujících zdrojů – tzv. dílčí složky standardní nejistoty (standardní kombinované nejistoty) hodnoty objemu (výčet níže uvedených dílčích složek nemusí být úplný):

  • u1(V) by mohla být dílčí složka standardní nejistoty pocházející z nepřesnosti deklarovaného objemu odměrné nádoby/baňky,

  • u2(V) by mohla být dílčí složka standardní nejistoty pocházející z nepřesností při doplňování do odměrné nádoby po značku/rysku,

  • u3(V) by mohla být dílčí složka standardní nejistoty pocházející z rozdílu mezi teplotou odměrné nádoby a roztoku a teplotou, při které byla odměrná nádoba kalibrována.

Vztah (2) pro odhad standardní kombinované nejistoty (= standardní nejistoty) výsledku zkoušky/stanovení hodnoty objemu kapaliny bude mít tedy tvar:

3. Odhad standardní nejistoty

Dílčí složka standardní nejistoty pocházející z nepřesnosti deklarovaného objemu odměrné nádoby u1(V) je dána údajem výrobce. Údaj udává výrobce ve formě ± údaje (± ∆) většinou bez udání informace o úrovni spolehlivosti. Údaj o nepřesnosti deklarovaného objemu odměrné nádoby lze případně zjistit z povolených tolerancí v technických normách pro příslušnou odměrnou nádobu. Převod na směrodatnou odchylku při uvažovaném rovnoměrném rozdělení je třeba provést dle vztahu:

Všeobecné požadavky na dokumentaci tlakových zařízení pro uživatele

Dílčí složka standardní nejistoty pocházející z nepřesností při

Nahrávám...
Nahrávám...