dnes je 13.6.2024

Input:

Otázky pro přezkoumání managementu spolehlivosti

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.1.6
Otázky pro přezkoumání managementu spolehlivosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Seznam otázek je určen pro přezkoumání managementu spolehlivosti. Tyto otázky se mohou používat ke stanovení, zda je problémům spolehlivosti během specifické etapy produktu věnována přiměřená pozornost nebo úsilí, aby bylo zajištěna připravenost k pokročení do následující etapy. Tento proces se má provádět spolu s obecným přezkoumáním projektu, aby byl získán prospěch z interdisciplinárních opatření a zkušeností k úplnému vyřešení problému. Tento seznam otázek není vyčerpávající. Jeho použití má odrážet specifickou situaci jednotlivého projektu.

Checklist 1 - otázky použitelné v etapě koncepce a stanovení požadavků:

 1. Jsou stanovené cíle spolehlivosti vhodné pro potřeby zákazníka a jeho aplikace?

 2. Jsou vymezeny a pochopeny zamýšlené potřeby a očekávání trhu a požadavky nařízení a předpisů a požadavky ochrany životního prostředí?

 3. Byla provedena předběžná analýza spolehlivosti, aby podpořila rozhodnutí při vývoji?

 4. Byl stanoven dopad nákladů životního cyklu, aby bylo možné posoudit spolehlivost a vystavení potenciálnímu riziku?

 5. Je k dispozici plán vývoje produktu pro přezkoumání?

 6. Jsou k dispozici přiměřené zdroje spolehlivosti, aby byl splněn časový plán vývoje produktu?

 7. Je známo provozní prostředí?

Checklist 2 - otázky použitelné v etapě návrhu a vývoje:

 1. Je specifikace návrhu produktu k dispozici pro přezkoumání?

 2. Jsou specifikovány parametry výkonnosti produktu týkající se spolehlivosti?

 3. Byl stanoven plán spolehlivosti pro uplatnění programu spolehlivosti za účelem realizace výkonnosti a zajišťujících služeb produktu?

 4. Byla provedena analýza nákladů životního cyklu, aby se stanovily investiční náklady a náklady z vlastnictví?

 5. Byly identifikovány vhodné nástroje pro návrh a analýzu a byly použity k návrhu pro zajištění spolehlivosti?

 6. Jsou prováděny zásadně důležité procesy řízení?

 7. Jsou strategie ověřování a validace a plány zkoušek přiměřené pro hodnocení a přejímku produktu?

 8. Je proces převodu návrhu do výroby připraven k uplatnění?

Checklist 3 - otázky použitelné v etapě výroby:

 1. Jsou plán výroby produktu a výrobní specifikace připraveny k uplatnění?

 2. Jsou výsledky zkoušek produktu a trendy přejímky ve shodě s předpověďmi jejich výtěžnosti?

 3. Jsou neshody sledovatelné, aby

Nahrávám...
Nahrávám...