dnes je 19.7.2024

Input:

Ověření shody - nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

13.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.11 Ověření shody – nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

______________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 349+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –
Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

 

Požadavky
Dle ČSN EN 349+A1:2008 (Třídicí znak 83 3211) 
Požadavky
splněny?
 
  ano  ne  irel. 
1 Předmět normy

Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajícím v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti.

Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení.

POZNÁMKA Např. pro rizika naražení, střihu, vtažení musí být přijata dodatečná nebo jiná opatření. 
     
3 Definice

Pro účely této normy se používají následující definice, doplňující termíny a definice uvedené v EN 292-1 a EN 294:1994. 
     
3.1 prostor stlačení (crushing zone)
prostor, ve kterém je lidské tělo nebo jeho části vystaveny riziku stlačení; toto riziko vzniká jestliže:
– se dvě pohyblivé části pohybují proti sobě,
– jedna pohyblivá část se pohybuje proti pevné části (viz také příloha A). 
     
4 Minimální mezery       
4.1 Metodologie pro použití této evropské normy

Metoda použití této evropské normy je součástí opakující se strategie bezpečnosti, jak je uvedená v kapitole 5„Strategie výběru bezpečnostních opatření“ normy EN 292-1. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...