dnes je 19.7.2024

Input:

Ověřování návrhu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.3 Ověřování návrhu

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Po přezkoumání vstupů pokračuje etapa vývoje tím, že se požadavky na systém (produkt) podrobně rozpracují na jednotlivé technické požadavky, čímž se stanoví určitá referenční úroveň (základní úroveň) všech funkčních a fyzických charakteristik. K jednotlivým funkčním požadavkům se přiřadí ty části produktu, které budou určenou funkci vykonávat.

Etapy vývoje u vojenských zakázek:

Vývojová studie → předběžný nebo konečný projekt → kontrolní dny (to se rovná přezkoumání návrhu a vývoje ve shodě s 7.3.4 Přezkoumání návrhu a vývoje) - to slouží jako záznam o přezkoumání - na závěr oponentní jednání ke konečnému projektu.

Dále následuje vývoj prototypu: v etapě konečného projektu jsou definovány požadavky pro vytvoření prototypu. Zpracuje se technická dokumentace - vývojové specifikace (viz ČOS 051625 - Technické podmínky nebo v rámci NATO - ČOS 051624 Vývojové specifikace - popsat jejich rozdělení).

Ověření návrhu v etapě tvorby prototypu:

Podnikové zkoušky - provádí výrobce nebo vývojová organizace v okamžiku, kdy je hotova určitá dílčí funkční část prototypu. Jejich účelem je v příslušné etapě vývoje ověřit, zda základní funkční a fyzické charakteristiky již hotových podskupin, skupin a montážních celků odpovídají vstupnímu zadání. Na zkoušky dohlíží komise složená ze zástupců organizace, zákazníka (zde může být členem i zamýšlený uživatel) a přizvaných specialistů. Komise schvaluje program zkoušek a metodiku zkoušení. Jakmile je ukončena

Nahrávám...
Nahrávám...