dnes je 27.5.2024

Input:

Plánování procesů služeb

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.1
Plánování procesů služeb

Ing. Monika Becková

Co je to služba, neboli jaké jsou její charakteristiky jako výsledného produktu nabízeného organizací - dodavatelem, už bylo řečeno, definice procesu je dostatečně upřesněna na jiném místě této příručky, zde si pouze připomeňme, že:

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy (čl. 3.4.1 ČSN EN ISO 9000:2006). Vstupy z jednoho procesu jsou obvykle výstupy jiných procesů a naopak. Aby procesy přidávaly hodnotu a jejich výstupy (= produkty) splňovaly požadavky, které jsme si na ně stanovili, musejí být v organizaci obecně plánovány a prováděny za řízených podmínek.

Produkt, v tomto případě služba, je tedy výsledek plánovaného a řízeného procesu, v širším smyslu výsledek plánovaného a

Nahrávám...
Nahrávám...