dnes je 27.5.2024

Input:

Podnikové logistické řízení

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.5
Podnikové logistické řízení

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

"Podnikové logistické řízení“

Úspěch podniků spočívá především v zavedení nového způsobu pohledu na podnikání jako na cestu k zvládnutí světa logistiky tak, aby byli schopni uspět na dnešním intenzivním konkurenčním trhu. Podniky jsou hodnoceny svým tržním obrazem a často hodnotou svých akcií. Řešení spočívá v zavádění "podnikového logistického řízení“ jako holistického přístupu ke zvládnutí svých výrobních operací a svého zřetězení přidané hodnoty nebo celkového dodavatelského řetězce - od dodavatelů ke konečným zákazníkům.

Podniky dnes mohou tuto novou koncepci podnikového logistického řízení jednoduše zavádět, a to díky síle současných informačních systémů, které mohou sledovat, a zacházet s obrovskými soubory dat v reálném čase. Mohou připravit nové plány s výrobními daty v minutách, ne za hodiny nebo dny. Mohou komunikovat buď uvnitř podniku, nebo se svými vnějšími obchodními partnery (zákazníky, dodavateli nebo informačními celky), a to téměř rychlostí světla.

Proč je tak důležité pro všechny podniky zavádění podnikového logistického řízení? Je třeba se zamyslit a pochopit význam výroku Petera Druckera: "Ekonomika je proměnná struktura. Dříve byla organizována kolem toku věcí a toku peněz, dnes se organizuje podle toků informací.“

V současné době se stává informace, která je přesná, komplexní, je ve skutečně správném čase, klíčem ke konkurenční výhodě. Výroba se dnes rychle transformuje z výroby na sklad (make-to-stock) na výrobu podle objednávky (make-to-order), ve které zákazník spouští jak návrh (nebo konečnou podobu) specifického produktu, tak i plán výroby a dodávky.

Integrované podnikání

Podnikové logistické řízení je dalším krokem v důmyslnějším řízení současného výrobního podnikání. Je nezbytný přechod od "umění řídit“ k managementu jako vědě tak, že lepší výkonnost podnikání rozhodne. Podnikové logistické řízení je vize globálního, integrovaného podnikání v reálném čase, což je zásadní pro každého výrobce, který chce přežít, růst a prosperovat.

Příklady častých problémů v oblasti logistického řízení

Přesné a aktuální informace

Realitou logistického řízení je, že vyšší management stejně jako logistický management v mnoha podnicích nemá přesné a aktuální informace, které potřebuje k řízení svého podnikání a tím nemá obyčejně schopnost dát svým zákazníkům druh služby, kterou si přejí. Toto je skutečnost jak na agregované funkční úrovni, stejně jako na podrobné výrobní úrovni. Zvláště to platí ve velkých podnicích či sdruženích.

Není nic mimořádného přijít na schůzi vyššího managementu podniku, kde se diskutuje o určitém výrobku nebo výrobní řadě, a zjistit, že nikdo z přítomných nemá všechny potřebné informace nebo správná čísla pro projednávaný výrobek.

Běžná situace

To je běžná situace týkající se každého produktu. Zásobovací pracovníci mají údaje dva či tři dny staré, a nejsou si jisti, co se stalo od té doby. Navíc jsou trochu znepokojeni, protože nejsou schopni najít několik položek svých výrobků, které jsou, jak ukazují záznamy, nad stav zásob ve skladu. Navíc se kvůli neobvyklému množství skladových činností a přesčasů obávají, že nebudou schopni veškerý pohyb zásob vkládat bezprostředně do počítačového systému pro aktualizaci.

Měsíční rámec

Nákup naplánoval materiál a komponenty v rámci měsíčního rámce, a nejsou si tedy jisti, kolik jednotek již obdrželi nebo kolik ještě dodavatelé pošlou, nebo zda jim dodavatel pošle všechno najednou, aby to přišlo ještě tento měsíc. Ještě hůře: nemají žádný systém hodnocení dodavatelů, který by automaticky hodnotil výkony dodavatelů s ohledem na kvalitu, náklady, spolehlivost dodávky a doby nutné k realizaci, hodnocení schopnosti dodavatelů a jejich zapojení, chybí také historie podnikání za účelem zajištění, že jen ti nejlepší skončí jako dodavatelé daných položek. Nákup měl potíže dostat přesné požadavky z výroby pro objednání v přiměřené době, protože program pro plánování výrobních zdrojů je v provozu pouze podle potřeb výroby a vynořuje se mnoho neobvyklých požadavků v době, než se spustí pro opětné plánování.

Prodejní odhad

Prodejní odhad pro dotyčný produkt platí pro čtvrtletí, a je obrovský rozdíl (často v milionech) mezi odhadem v jednotkách a odhadem v korunách na čtvrtletí. Není to považováno za abnormální, ale větší problém by mohl nastat, kdyby odhady nebyly několik týdnů aktualizovány a podmínky na trhu by se dramaticky změnily.

Tovární zásoby

Výroba se také týká přesnosti zásob. Tovární zásoby jsou pouze "čtyři zdi“ (tj. pouze ukládají materiál uvnitř budovy, nikoliv v dané oblasti budovy), protože neexistuje žádný přesný a časový systém sledování dílenského materiálu, aby sledoval tok materiálu během dlouhých výrobních procesů. Existuje naléhavý požadavek vedení výroby, aby se najali tři nebo více dalších lidí, kteří by se připojili ke stávajícím sedmi pracovníkům, jejichž každodenní pracovní náplní je najít a expedovat tok materiálu na dílnu. Vedoucí výroby nemůže pochopit, proč by chtěl každý počítačový systém ke sledování materiálu, když je stejně snadné zeptat se mechanika, kde materiál je. Pokud hledá nějaký materiál podle počítače, tak ho tam stejně nenalezne.

Prodejní poptávka

Prodejní poptávka po produktu přichází denně, ale její zaznamenání do objednávkového systému podniku se často provádí pár dnů po zákazníkově objednávce. Částečně je to kvůli kritickému místu v prodejním oddělení, kde mají jediný faxový přístroj a linku. E-maily s objednávkami se ztrácejí v rámci ostatní elektronické korespondence. Ještě více frustrující je zpoždění v interpretaci a v zavedení dat z faxované objednávky či e-mailu zákazníka do objednávkového systému podniku.

Zásoby dokončení produkce

Dá se předpokládat, že stovky jednotek specifických produktů jsou uloženy v zásobách dokončené produkce, ale mnoho zákazníků podniku nedostane své zásilky včas. Podniku chybí alokační systém hotových výrobků, což znamená, že se stejné produkty prodají mnoha zákazníkům, ale dodány budou jen některým z nich. Navíc jsou příjemci objednávek ve skladu jeden den pozadu v plnění objednávek, protože ve skladu je špatná organizace práce. Vedoucímu skladu bylo opakovaně řečeno, že si podnik nemůže dovolit přijmout další pracovníky, které, jak říká, potřebuje, aby se jeho práce urychlila.

Finanční oddělení

Finanční oddělení by chtělo vidět rozumný a přesný plán odbytů, zásob a výroby na dalších šest měsíců, aby viděli, zda podnik uskuteční své finanční plány v daném roce. Obzvláště se pak finance týkají rychlého nárůstu měsíčních režijních nákladů na celou logistickou funkci - od distribuce ve skladu přes výrobní program, oddělení kontroly zásob až k

Nahrávám...
Nahrávám...