dnes je 27.5.2024

Input:

Poka-yoke systémy, komplexní výrobní údržba a autonomní údržba

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.10
Poka-yoke systémy, komplexní výrobní údržba a autonomní údržba

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Systémy poka-yoke

Systémy poka-yoke využívají senzory nebo jiná obdobná zařízení proto, aby detekovaly chyby, které mohou způsobit zmetky. Nejúčinnější systémy poka-yoke používají nejen zvukovou signalizaci (stálá zpětná vazba), ale rovněž zastaví samotný proces, aby nemohlo dojít k výrobě zmetku. Např. polohový snímač může být umístěn tak, aby stroj nemohl začít pracovat, pokud je pracovní kus špatně umístěn, protože taková operace by mohla způsobit výrobu zmetku.

Neelektrickým příkladem poka-yoke může být vodítko s nestejnými zářezy a čepy, které zajistí, že pracovní kus nemůže být umístěn nesprávně.

Klíčem k zajištění bezchybnosti je stanovení toho, kdy a kde vznikají podmínky pro vznik defektů, a následně pak pokaždé takové podmínky detekovat nebo jim zabránit. Pracovníci v provozech či dílnách mají obvykle dost zkušeností a znalostí a jejich nápady se dají využít k tomu, jak implementovat systém poka-yoke, který zkontroluje každou položku a dá okamžitou zpětnou vazbu o problému.

Komplexní výrobní údržba

Stav výrobního nebo montážního zařízení může podpořit nebo zmařit naši snahu o implementaci přístupu JIT. Výroba opřená o JIT, tj. výroba bez velkého množství rozpracované produkce uložené v zásobnících mezi procesy, vyžaduje spolehlivá zařízení, která budou provádět to, co je potřeba a kdy je to potřeba.

Komplexní výrobní údržba je způsob, jak zajistit, že zařízení je připraveno vždy, když je zapotřebí.

Nahrávám...
Nahrávám...