dnes je 26.5.2024

Input:

Porovnání logistických aktivit v různých systémech řízení

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.2
Porovnání logistických aktivit v různých systémech řízení

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Vrstvy organizační hierarchie

V podniku lze rozpoznat několik vrstev organizační hierarchie. Je zde také několik vzorů výrobních továren - většina vztahuje své dodávky od externích dodavatelů a některé byly založeny, aby vytvořily výstup do ostatních továren ve stejné organizaci. Všechny tyto formy utvářejí podnikovou vazbu v dodavatelsko-zákaznickém řetězci přidané hodnoty. Pak se ve většině organizací tento obrázek stává složitějším, protože v nich může být úplná síť distribučních center začleněných do takového systému. Takto se podnikové logistické řízení zabývá extrémně složitou sítí organizačních, geografických, materiálových toků a plánovací dynamiky. Dnes o tom můžeme začít přemýšlet široce jako o integrovaném operačním systému, především díky pokroku, kterého jsme v poslední dekádě dosáhli v informační technologii, výrobním designu, řízení zásob a zákaznickém servisu.

Podnikové logistické řízení

Podnikové logistické řízení představuje soubor myšlenek, které vznikly v mnoha odlišných částech podnikání. Koncepce výrobního plánování a distribučního plánování zdrojů poskytují pevný základ pro spojení závislých požadavků pomocí úplného řetězce přidané hodnoty. Koncept JIT (minimalizace ztrát) a v širším významu reengineering obchodních procesů vytváří základ pro minimalizaci hlavních časů a zásob prostřednictvím úplného řetězce přidané hodnoty.

Zaměření na zákazníka

Intenzivní zaměření se na uspokojení zákazníků je zdůrazňovanou součástí podnikové logistiky. Koncepce tahu zákaznických požadavků a výsledných doplnění, který vznikl v potravinářských supermarketech a maloobchodním průmyslu, nahrazuje tradiční podpůrný tlak výrobců. Moderní informační systémy - jak aplikační software, tak i databázové řídící systémy - a telekomunikační síť umožňují integraci hierarchie zákazník-podnik-dodavatel na globální bázi v reálném čase. Lepší simulační software, který je založen na modelování průmyslové dynamiky, nám dává hlubší pohled na chování složitých víceúrovňových distribučních systémů.

Efektivní řízení

Podniky stále více reflektují na skutečnost, že podniková logistika a s ní spojené vztahy se zákazníky a dodavateli mohou být řízeny jako systém efektivně, účinně a nákladově efektivně. Konečně, je to přece konkurenční tlak od intenzivní globální konkurence, který bude pokračovat v začleňování koncepce a reality podnikového logistického řízení do každého průmyslového odvětví na celém světě.

Následující tabulka ukazuje některé funkční charakteristiky podnikového logistického řízení ve srovnání s autonomními systémy.

 
Každá továrna autonomní Podnikání s managementem podnikové logistiky
MRP - plánování výrobních zdrojů Každá továrna má vlastní. Všechny materiálové toky továren a logistické systémy jsou integrovány v jednom běžném systému.
DRP - Plánování distribučních zdrojů Nepovinná, zřídka účinná. DRP je součástí integrovaného systému pro intenzivní distribuci produktů.
Nahrávám...
Nahrávám...