dnes je 20.7.2024

Input:

Použití nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace při stanovení výchozí ceny produktu

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.5 Použití nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace při stanovení výchozí ceny produktu

Ing. Ivor Poprach

Předkalkulace produktu

Předkalkulaci produktu pro stanovení výchozí ceny produktu tvoří zejména tyto položky:

  1. vstupní materiál;

  2. náklad práce (rozpad do jednotlivých výrobních operací) na produkt;

  3. kooperace;

  4. balení;

  5. doprava (nejčastější případ DDU);

  6. náklad na nástroje (jednorázový náklad nebo rozpuštění do ceny produktu).

Předkalkulace produktu tvoří základ pro stanovení výchozí ceny produktu. Při kompletaci cenové nabídky je nezbytné zohlednit další požadavky zákazníka. Mezi ty nejvýznamnější patří tzv. savingy, které jsou velmi časté v automobilovém průmyslu a vyjadřují plánované postupné snižování prodejních cen zákazníkům. Významné jsou kvalitativní požadavky z hlediska systémů jakosti - jsou značné rozdíly mezi ISO9001 standardem a například ISO/TS16949 standardem, a to v administrativní a výrobně-režijní zátěži (nastavení kontrol, SPC atd.) při vzorkování a výrobě produktu.

Položky kalkulačního vzorce č. 1, 3, 4, 5, 6 nebudou předmětem dalšího popisu, zde se aplikuje stanovené navýšení o režijní přirážku dle interních předpisů. (To platí pro externí zajištění těchto dodávek a služeb, v opačném případě se jedná o analogický postup jako u výše popsaného kalkulačního vzorce - ale pro výpočet dílčí položky souhrnného kalkulačního vzorce produktu).

S tématem článku souvisí položka č. 2 kalkulačního vzorce, a to:

Náklad práce

náklad práce (rozpad do jednotlivých výrobních operací) na produkt.

V části č. 2 článku je definováno, že náklad výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace CNhsk je:

CNhsk = CNhstroj + CNhvdtř

Výpočet jednotlivých položek je popsán v částech č. 3., respektive č. 4 článku. Aplikaci je nejvhodnější demonstrovat na

Nahrávám...
Nahrávám...