dnes je 21.7.2024

Input:

Povinnosti topičů

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.50 Povinnosti topičů

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení pro topiče musí mít zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně 6 měsíců a odborný kurs alespoň v délce při obsluze kotlů

  1. 1. třídy 50 hodin,
  2. 2. třídy 40 hodin,
  3. 3. třídy 30 hodin,
  4. 4. třídy 20 hodin.

K obsluze kotlů jiné třídy nebo kotlů na jiný druh paliva, než topič s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení má, je nutno složit doplňkovou zkoušku k rozšíření osvědčení u pověřené organizace. O délce odborného zácviku a nutnosti odborného kursu rozhoduje provozovatel na základě vyjádření revizního technika, ale odborný zácvik musí trvat nejméně dva měsíce. Při doplňkové zkoušce se postupuje podle osvědčení.

Provádět revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou jen revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Obsluhovat kotle příslušné třídy a na daný druh paliva mohou topiči v rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení pro revizního technika kotlů a tlakových nádob je oprávněn provádět revize a zkoušky kotlů příslušné třídy a

Nahrávám...
Nahrávám...