dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti vlastníka nebo držitele archiválie

19.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník nebo držitel archiválie je povinen

 
  • řádně o archiválii pečovat; za tím účelem je povinen udržovat archiválii v dobrém stavu, chránit ji před poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením a užívat archiválii pouze způsobem, který odpovídá jejímu stavu,
  • neprodleně a předem oznámit Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu každý zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření smlouvy o její úschově,
  • u archiválie, která je uložena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, předávat těmto archivům na vyžádání údaje potřebné pro vedení této evidence,
  • v případě zamýšleného převodu vlastnictví
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...