dnes je 27.5.2024

Input:

Povinnosti vlastníka nebo držitele archiválie

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9.1
Povinnosti vlastníka nebo držitele archiválie

PhDr. Radomír Ševčík

Vlastník nebo držitel archiválie je povinen:

  • řádně o archiválii pečovat; za tím účelem je povinen udržovat archiválii v dobrém stavu, chránit ji před poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením a užívat archiválii pouze způsobem, který odpovídá jejímu stavu,

  • neprodleně a předem oznámit Národnímu archivu nebo příslušnému

Nahrávám...
Nahrávám...