dnes je 22.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vybraných norem se vztahem k BOZP, které byly zveřejněny ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2011

5.8.2011, Zdroj: BOZP-info (www.bozpinfo.cz)

ÚNMZ vydal nové normy vztahující se k BOZP.

ÚNMZ vydal dvě nové normy týkající se ručního mechanizovaného nářadí a zkušebních metod pro hodnocení emise vibrací u tohoto nářadí – ČSN EN ISO 28927-4 a ČSN EN ISO 28927-11. Dále vyšla celá skupina norem zabývající se zařízeními a systémy pro kontinuální dopravu a kontinuálními manipulačními zařízeními a systémy. Další novou normou je ČSN EN 81-41 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu. Dále došlo k některým změnám a to u norem ČSN 27 4002 a ČSN 274007, které řeší

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
Nahrávám...
Nahrávám...