dnes je 27.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 2 - Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.8.2
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 2 – Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Definice

Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení, kterých se týkají požadavky stanovené v oddíle 2.2.1 přílohy I, jsou taková zařízení, jež musí obsluha při používání držet. Mezi přenosné ručně vedené strojní zařízení patří i přenosné strojní zařízení, které leží celkovou nebo částečnou vahou na pracovním stole, na podlaze nebo na podkladu a jehož pohyb je při používání veden rukou obsluhy. Dále k těmto strojním zařízením patří například přenosné ruční a ručně vedené elektrické nářadí, zahradní a lesnické stroje. Přenosná strojní zařízení jsou napájená ze sítě nebo elektrickým motorem s baterií, pneumaticky poháněná a přenosná strojní zařízení poháněná spalovacím motorem.

Přiměřená opěrná plocha

Požadavek stanovený v první odrážce oddílu 2.2.1 doplňuje obecný požadavek stability uvedený v oddíle 1.3.1. Požadavek na přiměřenou opěrnou plochu se vztahuje zejména na přenosná ručně vedená strojní zařízení, která jsou při používání v kontaktu s pracovním stolem, podlahou nebo podkladem.

Přenosná ruční a ručně vedená strojní zařízení musejí mít, pokud to rozměry dovolí, nejméně dvě rukojeti pro stabilnější manipulaci se strojním zařízením. Rukojeti musejí být navrženy a umístěny tak, aby se ruce obsluhy nenacházely v nebezpečném prostoru, rovněž musí strojní zařízení vybízet k používání oběma rukama. Obecně musí být možné strojní zařízení spustit a zastavit bez uvolnění rukojetí, například pomocí spouštěcího ovládacího zařízení se samočinným navrácením do výchozí polohy, které je zabudováno do rukojetí.

Ovládací zařízení

Požadavek stanovený v třetí odrážce oddílu 2.2.1 doplňuje obecný požadavek uvedený v šesté odrážce oddílu 1.2.2 týkajícího se ovládacích zařízení. Tento požadavek má za cíl zabránit neúmyslnému spuštění strojního zařízení bezděčným dotykem spouštěcího ovládacího zařízení a současně zajistit, aby strojní zařízení nepokračovalo v provozu, je-li strojní zařízení odloženo nebo pokud obsluha náhodně uvolní rukojeti.

Ovládací zařízení pro spouštění musí být založené na principu samočinného navrácení do výchozí polohy a musí být navrženo tak, aby zamezilo přílišné únavě při používání. Musí být umístěno, navrženo a případně chráněno tak, aby nemohlo dojít k neúmyslné aktivaci strojního zařízení při uchopení, zvednutí, přesunu nebo odložení. Přetrvává-li riziko možného neúmyslného spuštění strojního zařízení, používá se například dodatečné pojistné zařízení nebo jiných dalších opatření.

V poslední odrážce tohoto oddílu je požadován dostatečný výhled na nebezpečný prostor. To má obsluze zajistit úplnou kontrolu nad chodem strojního zařízení.

Prohlášení o vibracích přenášených z ručních a z ručně vedených strojních zařízení v návodu k používání

Vibrace

Tento požadavek doplňuje obecné požadavky týkající se návodu k používání, které jsou uvedeny v oddíle 1.7.4. Je zde stanovena fyzikální veličina týkající se vibrací přenášených přenosnými ručními a ručně vedenými strojními zařízeními na ruce, jež musí být uvedena v návodu k používání.

Na strojním zařízení musí být uvedena naměřená hodnota vibrací, pokud překročí 2,5 m/s2. Pokud je tato hodnota menší, i tuto skutečnost je potřeba uvést. Spolu s uvedením hodnoty vibrací musí být uvedena nejistota uvedené hodnoty. Pokyny k určení nejistoty by měly být uvedeny v příslušných zkušebních předpisech.

Výrobce strojního zařízení musí změřit přenášené vibrace pomocí vhodné zkušební metody, nebylo-li zjištěno, že u dotyčné kategorie strojních zařízení naměřené hodnoty nikdy nepřekročily výše uvedenou mezní hodnotu – to může být uvedeno v normě

Nahrávám...
Nahrávám...