dnes je 26.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Ochrana před mechanickým nebezpečím

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.9.4
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 – Ochrana před mechanickým nebezpečím

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Neřízené pohyby

Požadavek stanovený v oddíle 3.4.1 doplňuje požadavky uvedené v oddílech 1.3.1 a 1.3.2. Dynamické účinky způsobené pohyby pojízdných strojů mohou ovlivnit stabilitu nebo mechanickou pevnost konstrukce strojních zařízení. Tyto účinky se musejí brát v úvahu v návrhu a konstrukci, zejména u samojízdných nebo tažených strojních zařízení určených pro pohyb po silnici, u strojních zařízení určených k namontování na silniční vozidla a u strojních zařízení, která se mají pohybovat vysokou rychlostí.

Přístup do motorového prostoru

V oddíle 3.4.2 se stanoví výjimka z obecných požadavků v oddíle 1.3.8.1. Tato výjimka se vztahuje na snímatelné kryty motoru s ochrannou funkcí. Takovéto kryty motoru nemusejí být vybaveny zajišťovacím zařízením, které motor zastaví při otevření krytu. Je však nutno přijmout opatření k zabránění neoprávněným osobám v přístupu do motorového prostoru. K otevření krytu motoru musí být nutno použít nářadí nebo klíč, nebo musí být kryt motoru opatřen zámkem, který lze uvolnit pouze z místa řidiče pomocí zařízení nacházejícího se v uzavřené a uzamykatelné kabině.

Převrácení

Oddíl 3.4.3 se zabývá zbytkovým rizikem ztráty stability strojního zařízení, pokud i přes opatření přijatá podle oddílů 1.3.1 a 3.4.1 existuje zbytkové riziko způsobené převrácením strojního zařízení. Výraz "převrácení“ znamená úplné převrácení s otočením o 180° nebo případ, kdy se strojní zařízení převrátí, ale jeho tvar nebo část zabrání jeho otočení o více než 90°. Strojní zařízení se může převrátit v příčném nebo podélném směru či v obou směrech. Převrácení vyvolává riziko vymrštění či přimáčknutí řidiče nebo ostatních osob přepravovaných strojním zařízením.

Strojní zařízení s tímto zbytkovým rizikem musí být vybaveno odpovídající ochrannou konstrukcí při převrácení. Tyto konstrukce musejí chránit všechny osoby přepravované strojním zařízením vystavené tomuto riziku. Tuto ochranu můžou zajistit části samotného strojního zařízení, které v případě převrácení zajišťují potřebnou ochranu obsluhy, nebo ochranná konstrukce zabudovaná do kabiny. U mnoha kategorií pojízdných strojů harmonizované normy uvádějí, zda je nutná ochranná konstrukce a jaký typ je třeba použít. Jedinou výjimkou z tohoto požadavku je případ, kdy by instalace ochranné konstrukce zvýšila rizika související s převrácením, například strojní zařízení určené pro aktivní jízdu, u něhož nelze použít zádržný systém sedadla.

Posouzení zbytkového rizika způsobeného převrácením musí vzít v úvahu předpokládané a předvídatelné provozní podmínky strojního zařízení, jako je rychlost, maximální sklon svahu a terén, dále hmotnost, rozměry a těžiště strojního zařízení, podmínky zatížení, existence vyrovnávacích zařízení a také tvar strojního zařízení a stanoviště obsluhy. Ochranná konstrukce musí zaručit přiměřený chráněný prostor omezující deformaci konstrukce. Ochranné konstrukce mohou plnit svou ochrannou funkci pouze tehdy, jsou-li dotyčné osoby připoutány a v případě převrácení zůstanou na svých sedadlech. Ochranné konstrukce musejí při převrácení vyhovět potřebným zkouškám pro ověření splnění jejich ochranné funkce.

Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS) samostatně uváděné na trh jsou bezpečnostními součástmi a jsou zahrnuty rovněž do kategorií strojních zařízení uvedených v příloze IV.

Padající předměty

Požadavek stanovený v oddíle 3.4.4 doplňuje požadavek uvedený v oddíle 1.3.3. Řidič nebo jiné osoby přepravované samojízdným strojním zařízením jsou vystaveni riziku způsobenému předměty nebo materiály přepravovanými nebo zdvihanými strojním zařízením, například

Nahrávám...
Nahrávám...