dnes je 27.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 - Informace a značení

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.10.3
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 – Informace a značení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Informace a označení u řetězů, lan a popruhů

Požadavky pro označení doplňují požadavky na označení stanovené v oddíle 1.7.3. a vztahují se na výrobky uváděné na trh výrobcem řetězů, lan nebo popruhů. Označení může být připojeno na velké cívky, bubny, svitky, kotouče nebo svazky řetězů, lan nebo popruhů. Štítek nebo kroužek, na němž je připojeno označení, nesmí být možné během skladování a dopravy neúmyslně odstranit. Na stejném místě by mělo být připojeno označení CE.

Požadavky na označení se nevztahují na nařezané kusy řetězů, lan nebo popruhů uváděných na trh výrobcem řetězů, lan nebo popruhů za účelem zabudování do zdvihacího strojního zařízení nebo příslušenství pro zdvihání. Při distribuci řetězů, lan a popruhů je však nutno zajistit, aby byla s příslušnými kusy řetězů, lan nebo popruhů předána příslušná ES prohlášení o shodě, odkaz na certifikát, který udává vlastnosti řetězu, lana nebo popruhu, a návod k používání poskytnutý výrobcem. Informace uvedené v certifikátu a v ES prohlášení o shodě řetězu, lana nebo popruhu musejí být zaznamenány v technické dokumentaci výrobce pro zdvihací strojní zařízení nebo příslušenství pro zdvihání, v němž je řetěz, lano nebo popruh zabudován.

Technické vlastnosti řetězu, lana nebo popruhu jsou stanoveny v certifikátu. Vzorové formáty tohoto certifikátu jsou v příslušných harmonizovaných normách. Není stanoveno, že k výrobku musí být certifikát přiložen. Informace obsažené v certifikátu musejí být zpřístupněny výrobci nebo uživateli zdvihacího strojního zařízení nebo příslušenství pro zdvihání, aby mohli zvolit lana, řetězy nebo popruhy, jež jsou vhodné pro předpokládané použití a mají potřebný součinitel bezpečnosti a technické vlastnosti.

Musí být uvedena zkušební metoda pro zjištění minimální síly při přetržení daného řetězu, lana nebo popruhu, která byla použitá pro zkoušku vzorku, nebo uvést odkaz na harmonizovanou normu, ve které je příslušná zkušební metoda stanovená.

Informace o maximální nosnosti řetězu nebo lana při provozu umožní výrobci zdvihacího strojního zařízení nebo příslušenství pro zdvihání zvolit řetěz, lano nebo popruh s odpovídajícím součinitelem bezpečnosti s přihlédnutím k předpokládanému použití zdvihacího strojního zařízení nebo příslušenství pro zdvihání. Výrobce řetězů, lan nebo popruhů proto musí pro daný řetěz, lano nebo popruh uvést minimální sílu při přetržení.

Doporučuje se

Nahrávám...
Nahrávám...