dnes je 24.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 - Požadavky na strojní zařízení, u nichž je zdroj energie jiný než lidská síla

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.10.2
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 – Požadavky na strojní zařízení, u nichž je zdroj energie jiný než lidská síla

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Ovládání pohybu strojního zařízení a břemena

Požadavek v oddíle 4.2.1 platí pro zdvihací strojní zařízení v užším smyslu, vyměnitelná přídavná zařízení pro zdvihání a příslušenství pro zdvihání s ovládanými pohyblivými částmi. Použití zařízení se samočinným navrácením do výchozí polohy má zajistit, aby byly pohyby strojního zařízení a břemena pod trvalou kontrolou obsluhy. Výjimka z tohoto požadavku platí pro pohyby strojního zařízení, u něhož neexistuje riziko kolize břemene nebo strojního zařízení s osobami, překážkami nebo jiným strojním zařízením.

Zabránění přetížení a převrácení

Požadavek v oddíle 4.2.2 platí pro zdvihací strojní zařízení v užším smyslu a vyměnitelná přídavná zařízení pro zdvihání s maximální nosností alespoň 1000 kg nebo s klopným momentem alespoň 40 000 Nm a pro bezpečnostní součásti zabudované do takovéhoto strojního zařízení s cílem zabránit přetížení a převrácení. Požadavek má zabránit tomu, aby byla při použití strojního zařízení úmyslně či neúmyslně překročena maximální nosnost stanovená výrobcem nebo překročen klopný moment. Přetížení může vést k okamžité poruše nosných součástí nebo ke zřícení či převrácení strojního zařízení. Opakované přetěžování strojního zařízení může také vést k závadě až po určité době způsobené nadměrným opotřebením nosných součástí. Požadavek má též zabránit předvídatelnému nesprávnému použití strojního zařízení v případech, kdy obsluha nemusí náležitě vyhodnotit hmotnost břemene, jež má být vyzdviženo, a může se pokoušet zvednout příliš těžké břemeno nebo zvedat břemeno v poloze, která vede ke ztrátě stability.

Volba ochranných prostředků závisí na kategorii a na vlastnostech dotyčného strojního zařízení. U většiny kategorií zdvihacích strojních zařízení jsou zařízení, jež mají být zabudována, upřesněna v příslušných harmonizovaných normách. Obecně musí být zařízení ke kontrole zatížení a klopného momentu schopno změřit nebo vypočítat příslušné parametry, například hmotnost břemene, polohu břemene a klopný moment způsobený břemenem. Ochranná zařízení musí být zabudována do ovládacího systému tak, aby při překročení maximální nosnosti nebo klopného momentu zabránila nebezpečným pohybům strojního zařízení či břemena. Ochranné

Nahrávám...
Nahrávám...