dnes je 26.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES - Údržba

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.6
Příloha I směrnice 2006/42/ES – Údržba

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Údržba strojního zařízení

Výrobce musí navrhnout strojní zařízení tak, aby bylo zajištěno, že údržbu je možno provádět bezpečně. Umístění míst pro seřizování a údržbu mimo nebezpečný prostor zamezuje nutnosti, aby pracovníci údržby při plnění svých úkolů vstupovali do nebezpečného prostoru, a tím i potřebě snímatelných ochranných krytů se zajištěním nebo uvolnit pevné ochranné kryty.

Údržba se má provádět při zastaveném strojním zařízení. V některých případech nemusí být nutné zastavit celé strojní zařízení, jsou-li zastaveny části, na nichž se provádí práce, a také části, které by mohly ovlivnit bezpečnost obsluhy. Je-li například nutné vyměnit nebo odstranit nástroje za účelem jejich vyčištění, musí být strojní zařízení vybaveno prostředky pro jejich uvolnění bez spuštění strojního zařízení.

Vstup do nebezpečného prostoru za účelem údržby nelze vždy vyloučit a někdy může být nezbytné provádět určité operace nastavení nebo seřízení při chodu strojního zařízení. V tom případě musí ovládací systém strojního zařízení obsahovat vhodný bezpečný ovládací režim.

Automatizované strojní zařízení by mělo být opatřeno prostředky pro připojení potřebného diagnostického zařízení k vyhledávání závad. Výrobce musí navrhnout automatizované strojní zařízení usnadňující odstranění a výměnu součástí, jež je nutno vyměňovat často. V návodu k používání musí být jednoznačně vysvětlen bezpečný způsob, který je nutno použít při údržbě.

Přístup ke stanovištím obsluhy a místům údržby

Umístění stanovišť obsluhy a míst údržby ve snadno přístupných oblastech, například v přízemí, může zamezit nutnosti poskytnout zvláštní prostředky pro přístup. Jsou-li nezbytné zvláštní prostředky pro přístup, měla by být stanoviště obsluhy a místa údržby, k nimž je nezbytný častý přístup, umístěna tak, aby byla snadno dosažitelná z vhodných prostředků pro přístup. Stejně jako místa seřízení a údržby se musí i prostředky pro přístup nacházet mimo nebezpečný prostor.

Výrobce strojního zařízení odpovídá za zajištění toho, aby byly spolu se strojním zařízením dodány potřebné prostředky pro bezpečný přístup. To zahrnuje i strojní zařízení, jež je zkompletováno v prostorách uživatele. V tomto případě může výrobce strojního zařízení vzít v úvahu prostředky pro přístup, které v těchto prostorách již existují.

V normách řady EN ISO 14122 jsou stanoveny všeobecné specifikace pro volbu a návrh trvalých prostředků pro přístup k strojnímu zařízení.

Odpojení zdrojů energie

Strojní zařízení musí být možné odpojit před zásahem od zdrojů energie, aby se zamezilo výskytu nebezpečných situací (jako je neočekávané spuštění strojního zařízení zapříčiněné závadou strojního zařízení, úkonem jiných osob, které si nemusejí všimnout přítomnosti pracovníků údržby, nebo náhodných úkonů samotných pracovníků údržby).

Musejí být poskytnuty prostředky pro odpojení, které pracovníkům obsluhy umožní odpojit a spolehlivě oddělit strojní zařízení od všech zdrojů energie, včetně přívodu elektrické energie a zdrojů mechanické, hydraulické, pneumatické nebo tepelné energie. Jestliže pracovníci provádějící údržbu nemohou snadno zkontrolovat,

Nahrávám...
Nahrávám...