dnes je 16.6.2024

Input:

Příloha V směrnice 2006/42/ES - Orientační seznam bezpečnostních součástí uvedený v čl. 2 písm. c)

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.10
Příloha V směrnice 2006/42/ES – Orientační seznam bezpečnostních součástí uvedený v čl. 2 písm. c)

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

Orientační seznam bezpečnostních součástí

V příloze V je seznam příkladů výrobků, které odpovídají definici "bezpečnostních součástí“. Komise po konzultaci výboru pro strojní zařízení může uvedený seznam aktualizovat. Uvedený seznam je orientační, proto se za bezpečnostní součást, na niž se vztahuje směrnice o strojních zařízeních, považuje jakákoli součást, která odpovídá definici uvedené v čl. 2 písm. c), ačkoliv není v seznamu uvedena. Za bezpečnostní součásti se považují pouze součásti uváděné na trh samostatně.

V následující tabulce jsou uvedeny bezpečnostní součásti zahrnuté v orientačním seznamu v příloze V, jež jsou zahrnuty rovněž mezi kategoriemi strojních zařízení v seznamu v příloze IV. Na ostatní kategorie bezpečnostních součástí se vztahuje postup posuzování shody interním řízením výroby.

Příloha V Příloha IV Bezpečnostní součásti
Bod 1 Bod 15 Ochranné kryty pro snímatelná mechanická převodová
zařízení
Bod 2 Bod 19 Ochranná zařízení určená pro zjišťování přítomnosti osob
Bod 3 Bod 20 Motoricky poháněné blokovací pohyblivé ochranné kryty navržené jako ochranné kryty pro strojní zařízení uvedená v bodech 9, 10 a 11 přílohy IV
Bod 4 Bod 21 Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce
Bod 14 Bod 22 Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS)
Bod 15 Bod 23 Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)

Bod 5

V bodě 5 jsou uvedeny ventily, jež jsou připojené k hydraulickým nebo pneumatickým systémům a které mají v případě poruchy zabránit nebezpečným pohybům strojního zařízení.

Bod 6

Odváděcími systémy uvedenými v bodě 6 jsou systémy připojené za účelem odvádění nebezpečných materiálů a látek produkovaných strojním zařízením nebo materiálů zpracovávaných strojním zařízením s cílem chránit zdraví a bezpečnost ohrožených osob. Nepatří sem systémy, které jsou instalovány výhradně za účelem ochrany životního prostředí.

Bod 7

V bodě 7 jsou zahrnuty ochranné kryty a ochranná zařízení určená pro připojení ke strojnímu zařízení za účelem ochrany osob před pohybujícími se částmi, jež se podílejí na pracovním procesu.

Bod 8

Bod 8 zahrnuje zařízení ke sledování kontroly zatížení a pohybu, která mají být připojena ke zdvihacímu strojnímu zařízení. Toto sledování se obvykle provádí pomocí systému, jenž se skládá z několika součástí, včetně elektronické řídící jednotky (ECU), snímačů, hydraulických poháněcích mechanismů atd. Nezbytnou součástí pro bezpečné fungování je ECU s příslušným programovým vybavením. ECU s příslušným programovým vybavením se proto považuje za bezpečnostní součást bez ohledu na to, zda je dodána samostatně nebo jako součást monitorovacího systému. Za bezpečnostní součást se pokládá rovněž

Nahrávám...
Nahrávám...