dnes je 27.5.2024

Input:

Přílohy II směrnice 2006/42/ES - Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.8.2
Přílohy II směrnice 2006/42/ES – Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

Prohlášení o zabudování musí vypracovat výrobce neúplného strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU a musí být přiloženo k neúplnému strojnímu zařízení, dokud se toto zařízení nedostane k výrobci konečného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno. Prohlášení o zabudování se potom stává součástí technické dokumentace konečného strojního zařízení.

Prohlášení o zabudování je právním prohlášením výrobce neúplného strojního zařízení nebo jeho zplnomocněného zástupce. Mezi hlavní účely prohlášení o zabudování patří:

  • informování výrobce konečného strojního zařízení, které použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze I byly použity a splněny, a případně uvést prohlášení o shodě neúplného strojního zařízení s ustanoveními jiných platných právních předpisů EU;

  • závazek výrobce předat příslušné informace o neúplném strojním zařízení na odůvodněnou žádost vnitrostátních orgánů;

  • upozornění, že neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebylo vydáno prohlášení o shodě konečného strojního zařízení, do něhož má být toto zařízení zabudováno.

Obsah prohlášení o zabudování

Připomínky uvedené k jednotlivým bodům ES prohlášení o shodě podle přílohy II části 1 oddílu A se vztahují také k odpovídajícím bodům prohlášení o zabudování.

Poznámky k jednotlivým odstavcům uvedeným v příloze II části 1 oddílu B:

  1. Viz poznámky k odstavci 1 přílohy II části 1 oddílu A. 

  2. Viz poznámky k odstavci 2 přílohy II části 1 oddílu A. 

  3. Viz poznámky k odstavci 3 přílohy II části 1 oddílu A. 

  4. Ve směrnici o strojních zařízeních není stanoveno, které základní požadavky musí splnit výrobce neúplného strojního zařízení. Výrobce neúplného strojního zařízení třeba nemůže posoudit určitá rizika, jež závisejí na způsobu, jakým je neúplné strojní zařízení zabudováno do konečného strojního zařízení, a nemůže proto rozhodnout, zda použít a splnit určité základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Výrobce neúplného strojního zařízení také může na základě dohody s výrobcem konečného strojního zařízení ponechat splnění určitých základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost na výrobci konečného strojního zařízení. Výrobce neúplného strojního zařízení musí v prohlášení o zabudování přesně uvést, které použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost byly použity a splněny. Současně musí uvést, u kterých částí nebo aspektů

Nahrávám...
Nahrávám...