dnes je 2.12.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Principy dopředného řízení

28.7.2020, Zdroj: Vše o průmyslu (www.vseoprumyslu.cz)

Dopředné řízení, aplikované na proces při omezených a měřitelných narušeních, dokáže udržovat regulovanou veličinu blízko žádané hodnotě.

OBRÁZEK 1: Běh pozpátku v přímé dráze. Podobně jako čistě zpětnovazební řídicí prvek může pozpátku běžící běžec vidět pouze místa, kde již byl, to je však pro udržení směru dostatečné. I bez pohledu dopředu je snadné sledovat odchylku od středu dráhy a kompenzovat případný pomalý posun vlevo nebo vpravo.  Čistě zpětnovazební řídicí prvek nemá problém udržovat regulovanou veličinu v blízkosti konstantní žádané hodnoty, je-li jediným narušením pomalý posun. Historická měření regulované veličiny obvykle říkají řídicímu prvku vše, co potřebuje vědět, když je řídicí problém tak snadný. Ilustrace Control EngineeringOBRÁZEK 1: Běh pozpátku v přímé dráze. Podobně jako čistě zpětnovazební řídicí prvek může pozpátku běžící běžec vidět pouze místa, kde již byl, to je však pro udržení směru dostatečné. I bez pohledu dopředu je snadné sledovat odchylku od středu dráhy a kompenzovat případný pomalý posun vlevo nebo vpravo. Čistě zpětnovazební řídicí prvek nemá problém udržovat regulovanou veličinu v blízkosti konstantní žádané hodnoty, je-li jediným narušením pomalý posun. Historická měření regulované veličiny obvykle říkají řídicímu prvku vše, co potřebuje vědět, když je řídicí problém tak
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...