dnes je 29.5.2024

Input:

Proces akreditace

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.2
Proces akreditace

PhDr. Radomír Ševčík

Podání žádosti o akreditaci

 • Podání žádosti o akreditaci. Prvním úkonem k získání rozhodnutí o udělení či zamítnutí akreditace je podání žádosti zřizovatele archivu o udělení akreditace. Žádost o akreditaci archivu je podávána písemně a obsahuje:

  • identifikaci žadatele,

   • -> je-li zřizovatelem právnická osoba - název, sídlo, identifikační číslo,
   • -> je-li zřizovatelem fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
  • název a sídlo archivu,

  • postavení archivu v organizační struktuře, je-li zřizovatelem právnická osoba,

  • účel zřízení archivu,

  • podklady pro rozhodnutí, zda archiv splňuje podmínky stanovené v § 61 archivního zákona,

  • kopie evidenčních listů Národního archivního dědictví s údaji o archiváliích, o něž bude archiv pečovat.

  Zaslání žádosti

 • Zaslání žádosti. Zřizovatel archivu zašle svou žádost na Ministerstvo vnitra ČR - Odbor archivní správy a spisové služby. V případě, že zřizovatel svou žádost zašle na adresu příslušného státního oblastního archivu, ten ji okamžitě, bez jakéhokoliv vyjádření a stanoviska postoupí ministerstvu.

  Prověření údajů

 • Prověření údajů. Po obdržení žádosti prověří ministerstvo její

Nahrávám...
Nahrávám...