dnes je 23.7.2024

Input:

Proces ověřování a validace pohotovosti

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.5.2 Proces ověřování a validace pohotovosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Specifikace má zahrnovat potřebu ověřování nebo validace požadované pohotovosti. Důkaz o pohotovosti je často poskytován spíše pomocí kombinace důkazu o bezporuchovosti a udržovatelnosti než přímo.

Vysoké požadavky na pohotovost

Tam, kde se má ověřování a validace provádět pomocí zkoušek, se mohou použít normalizované postupy ověřovací zkoušky pro ustálenou pohotovost. Je však nutné poznamenat, že pro velmi vysoké požadavky na pohotovost (například A > 0,9999) je velmi obtížné stanovit smysluplný plán zkoušky. Při této činnosti může pomoci vyhodnocení, ověřování a validace pohotovosti subsystému. Toho lze dosáhnout zkoumáním modelu pohotovosti systému na úrovni systému a subsystémů. V každém případě je třeba prověřit proveditelnost metod používaných k ověřování a validaci vysokých požadavků na pohotovost.

Podrobný program sběru dat

U provozního zkoušení nebo u zkoušení pohotovosti se má dopředu dohodnout podrobný program sběru dat z provozu včetně doby nepoužitelného stavu v důsledku poruch hardwaru, poruch softwaru, postupů údržby a z jiných důvodů. Aby bylo možné poskytnout potřebné důkazy, je nutné sledovat a analyzovat provádění zkoušky během jejího postupu.

Kromě toho, jestliže se používá více než jeden objekt stejného typu v systému, je třeba vzít v úvahu počet objektů a časový interval pozorování. Postup se má specifikovat tak, aby se v případě nesouladu s požadavky dohodlo a zavedlo opatření vedoucí ke zlepšení a pak se pokračovalo ve zkoušení. Nelze opomenout skutečnost, že vezme-li se v úvahu celá řada faktorů a platí-li určité předpoklady, je statisticky platné použití více než jednoho objektu, jelikož 100 hodin jednoho objektu je ekvivalentem 1 hodiny u 100 objektů. Mezi tyto faktory se zahrnuje předpoklad konstantní intenzity poruch, absence časných poruch nebo poruch způsobených opotřebením a určitá míra důvěry, že použité vzorky reprezentují daný systém.

Normalizovaná technika předpovědi

Mají-li se ověřování a validace provádět analytickými metodami, mohou se použít normalizované techniky předpovědi. Obecně mají údaje pro výpočty pocházet z uznávaných zdrojů dat, z výsledků získaných z provozních zkušeností na obdobných systémech, z laboratorních zkoušek nebo z dat získaných při integraci softwaru a hardwaru. Na těchto datech se má dohodnout dodavatel se zákazníkem a zdroje dat se mají zaznamenat.

V tabulce je uveden přehled norem pro ověřování a validaci spolehlivosti pomocí analýzy.

Techniky ověřování a validace spolehlivosti pomocí analýzy

Odkaz na normu  Název normy  Technika analýzy
uvedená v normě
 
IEC 60300-3-1  Management spolehlivosti - Část 3 -1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn  Přehled technik analýzy 
Nahrávám...
Nahrávám...