dnes je 16.6.2024

Input:

Proces specifikace pohotovosti

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.5.1
Proces specifikace pohotovosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Specifikace pohotovosti

V každé specifikaci pohotovosti musí být přesně vymezeno, co se myslí pod pojmem pohotovost, to znamená, který typ ukazatele pohotovosti je specifikován a jaké doby jsou zahrnuty do doby nepoužitelného stavu, zda jsou do ní zahrnuta logistická zpoždění a do jaké míry.

Požadavky na pohotovost mohou být vyjádřeny jako desetinné číslo nebo v procentech, například střední doba použitelného stavu může být vyjádřena v procentech doby pozorování. Požadavky na pohotovost zahrnují jak výskyt poruch, tak dobu nepoužitelného stavu. Je-li specifikován součinitel střední pohotovosti, je třeba specifikovat i časový úsek, po který je měřen, spolu s dalšími souvisejícími informacemi o době. Například požaduje-li se součinitel střední pohotovosti vlaků, kterými se dojíždí do práce, lze jej specifikovat jako součinitel střední pohotovosti měřený v průběhu každé hodiny mezi řekněme sedmou a desátou dopoledne a pátou a osmou odpoledne od pondělí do pátku.

Při specifikování kvantitativních požadavků je obvyklé kumulovat doby nepoužitelného stavu, jež se vyskytují během určitého období (např. za měsíc nebo za rok). Jestliže za nějakou část doby nepoužitelného stavu systému dodavatel neodpovídá (např. za logistické nebo administrativní

Nahrávám...
Nahrávám...