dnes je 19.7.2024

Input:

Proces specifikace udržovatelnosti

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.3.1 Proces specifikace udržovatelnosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Udržovatelnost

Udržovatelnost je důležitým ukazatelem spolehlivosti u všech opravovaných typů systému a ukazuje schopnost systému uchovat si stav, ve kterém může vykonávat požadovanou funkci nebo se do tohoto stavu vrátit. Patří sem například aktualizace softwarových projektů uprostřed doby technického života s cílem korigovat nízkou úroveň dosažené pohotovosti nebo systémy na odlehlých místech, které se obtížně udržují. U ostatních systémů má udržovatelnost navíc výrazný vliv na dosaženou spolehlivost, je-li nesprávně specifikována, a to zejména v systémech, jež nemají zálohování.

Zpravidla je nutné specifikovat požadavky na údržbu po poruše a preventivní údržbu odděleně, protože se požadovaná zajištěnost údržby může různit.

Pokud jsou specifikovány kvantitativní požadavky, je důležité specifikovat, po jak dlouhou dobu se očekává, že bude systém v prostoji v důsledku údržby nebo zajištěnosti údržby. Tato doba musí být stanovena v podobě vhodných ukazatelů, jako je střední či kvantilová doba opravy nebo střední či kvantilové logistické zpoždění. Kvantitativní požadavky mohou být vyjádřeny v podobě nákladů na údržbu a mohou být též založeny na době a vzdálenosti, např. výdaje na údržbu za provozní hodinu.

Úplná specifikace

Úplná specifikace požadavků na udržovatelnost má pokrývat pět rozsáhlých oblastí:

  1. Udržovatelnost, které se má dosáhnout návrhem systému.

  2. Omezení, která budou kladena na použití systému, jež budou ovlivňovat údržbu.

  3. Požadavky programu udržovatelnosti, které má naplnit dodavatel s cílem zajistit u dodávaného systému požadované ukazatele udržovatelnosti.

  4. Požadavky na přístupnost pro údržbu.

  5. Opatření pro plánování zajištěnosti údržby.

Při specifikování požadavků na udržovatelnost je důležité uvést:

  • různé provozní podmínky a podmínky prostředí, za jakých se systém používá,

  • kvalifikaci, odpovědnost a fyzické znaky pracovníků pověřených provozováním a udržováním systému,

  • politiku údržby, která se má uplatňovat, a přidružené postupy a opatření

Nahrávám...
Nahrávám...