dnes je 23.7.2024

Input:

Proces uplatňování bezporuchovosti

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.2 Proces uplatňování bezporuchovosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

U některých systémů je nezbytné přímo zohlednit bezporuchovost daného systému. U takových systémů by mohlo být vhodné na systémové úrovni specifikovat požadavky na bezporuchovost a udržovatelnost odděleně. Bezporuchovost je podle definice schopnost systému plnit požadovanou funkci za daných podmínek v daném časovém intervalu, tj. bez poruchy. Nejpřesněji je popsána jako pravděpodobnost, že systém může dokončit požadovaný úkol. V mnoha specifikacích je však požadovaná bezporuchovost definována pomocí alternativních ukazatelů, jako je střední doba do poruchy nebo střední doba provozu mezi poruchami.

Průmyslová odvětví

Průmyslovými odvětvími, kde může být bezporuchovost jakožto charakteristika spolehlivosti hlavním předmětem zájmu, jsou například letecký průmysl, kde je v případě, že letadlo vzlétlo, nezbytné, aby ukončilo svůj let bez celkové poruchy, a automobilový průmysl, kde řidič potřebuje dojet na místo určení a až tam může provést případnou údržbu na vozidle.

Příklad
Mezi příklady, kde může být požadovaným ukazatelem bezporuchovosti doba do

Nahrávám...
Nahrávám...