dnes je 16.7.2024

Input:

Protokol o zkouškách elektrického zařízení stroje podle čSN EN 60204-1:2000, Čl. 18

11.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.1 Protokol o zkouškách elektrického zařízení stroje podle čSN EN 60204-1:2000, Čl. 18

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv

LOGO FIRMY 

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….


___________________________________________________

PROTOKOL

o zkouškách elektrického zařízení stroje podle

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007, čl. 18 
Název stroje: 
Typ:  Č. stroje:  r. v. 
Výrobce stroje: 
Jmenovité napětí/kmitočet:  AC 400 V  50 Hz 
I. Spojitost ochranného obvodu (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 8.2.2): 
Měř. bod – Motory   průřez ochr. vodiče 2,5 mm2,
úbytek napětí <1,9 V 
Měř. bod – Jednotlivá místa rámu stroje   průřez ochr. vodiče 2,5 mm2,
úbytek napětí <1,9 V 
Měř. bod – Rozvaděč  průřez ochr. vodiče 2,5 mm2,
úbytek napětí <1,9 V 
 
vyhovuje – nevyhovuje 
(1 mm2 – 3,3 V, 1,5 mm2 – 2,6 V, 2,5 mm2 – 1,9 V, 4 mm2 – 1,4 V, >6 mm2 – 1 V) 
II. Měření izolačního odporu (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl.18.3): 
– L1 – ochranný obvod:  > 10 MΩ 
– L2 – ochranný obvod:  > 10 MΩ 
– L3 – ochranný obvod:  > 10 MΩ 
 
vyhovuje – nevyhovuje 
Izolační obvod měřený při 500 V stejnosměrného napětí mezi vodiči silových obvodů a ochranným obvodem nesmí být menší než 1 MV. Zkoušku je možno provést na samostatných částech kompletní elektrické instalace. 
III. Zkouška napětím (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18.4.) 
Obvod:  zkoušeno napětím 
Obvod:  zkoušeno napětím 
 
neměřeno – vyhovuje – nevyhovuje 
El. zař. musí vydržet zkušební napětí přiložené po dobu 1 s mezi vodiči všech obvodů a ochranný obvod, s výjimkou těch obvodů, které mají pracovat s napětím stejným nebo nižším, než mají obvody PELV. Zkušební napětí musí:
– být rovno dvojnásobku jm. napájecího napětí nebo 1000 V podle toho, které je vyšší,
– mít frekvenci 50/60 Hz,
– být napájeno z transformátoru i jmen. výkonu alespoň 500 VA.
Součástky, které nejsou dimenzovány tak, aby byly schopny tuto zkoušku vydržet, musí
být během zkoušky odpojeny. 
IV. Zkouška ochrany před zbytkovým napětím (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18.5): 
 
vyhovuje – nevyhovuje 
V. Funkční zkoušky (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18.6): 
 
– Zkouška nouzových vypínačů  vyhovuje – nevyhovuje 
– Kontrola rozběhu stroje po ztrátě napětí
a jeho obnovení 
vyhovuje – nevyhovuje 
– Funkční zkouška  vyhovuje – nevyhovuje 
– Zkouška koncových spínačů – bezpečnostního
blokování 
vyhovuje – nevyhovuje 

Použité měřicí přístroje:


–  

Použitá dokumentace:

– Návod k používání
– Schéma zapojení stroje 
 Datum: 

V další části postupů pro posuzování shody jsou uvedené technické zprávy o měření s výsledky zkoušek pro konečné posouzení shody bezpečné konstrukce zařízení podle požadavků harmonizovaných norem, k jejichž vyhotovení není nutná akreditovaná laboratoř, ale které může na

Nahrávám...
Nahrávám...