dnes je 22.6.2024

Input:

Protokol o zkouškách elektrického zařízení stroje podle čSN EN 60204-1:2000, Čl. 18

11.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.1
Protokol o zkouškách elektrického zařízení stroje podle čSN EN 60204-1:2000, Čl. 18

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení ................


___________________________________________________

PROTOKOL

o zkouškách elektrického zařízení stroje podle

ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007, čl. 18
         
Název stroje:
Typ: Č. stroje: r. v.
Výrobce stroje:
Jmenovité napětí/kmitočet: AC 400 V 50 Hz
I. Spojitost ochranného obvodu (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 8.2.2):
Měř. bod – Motory průřez ochr. vodiče 2,5 mm2,
úbytek napětí <1,9 V
Měř. bod – Jednotlivá místa rámu stroje průřez ochr. vodiče 2,5 mm2,
úbytek napětí <1,9 V
Měř. bod – Rozvaděč průřez ochr. vodiče 2,5 mm2,
úbytek napětí <1,9 V
vyhovuje – nevyhovuje
(1 mm2 – 3,3 V, 1,5 mm2 – 2,6 V, 2,5 mm2 – 1,9 V, 4 mm2 – 1,4 V, >6 mm2 – 1 V)
II. Měření izolačního odporu (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl.18.3):
– L1 – ochranný obvod: > 10 MΩ
– L2 – ochranný obvod: > 10 MΩ
– L3 – ochranný obvod: > 10 MΩ
vyhovuje – nevyhovuje
Izolační obvod měřený při 500 V stejnosměrného napětí mezi vodiči silových obvodů a ochranným obvodem nesmí být menší než 1 MV. Zkoušku je možno provést na samostatných částech kompletní elektrické instalace.
III. Zkouška napětím (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18.4.)
Obvod: zkoušeno napětím V
Obvod: zkoušeno napětím V
neměřeno – vyhovuje – nevyhovuje
El. zař. musí vydržet zkušební napětí přiložené po dobu 1 s mezi vodiči všech obvodů a ochranný obvod, s výjimkou těch obvodů, které mají pracovat s napětím stejným nebo nižším, než mají obvody PELV. Zkušební napětí musí:
– být rovno dvojnásobku jm. napájecího napětí nebo 1000 V podle toho, které je vyšší,
– mít frekvenci 50/60 Hz,
– být napájeno z transformátoru i jmen. výkonu alespoň 500 VA.
Součástky, které nejsou dimenzovány tak, aby byly schopny tuto zkoušku vydržet, musí
být během zkoušky odpojeny.
IV. Zkouška ochrany před zbytkovým napětím (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18.5):
vyhovuje – nevyhovuje
V. Funkční zkoušky (ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18.6):
– Zkouška nouzových vypínačů vyhovuje – nevyhovuje
– Kontrola rozběhu stroje po ztrátě napětí
a jeho obnovení
vyhovuje – nevyhovuje
– Funkční zkouška vyhovuje – nevyhovuje
– Zkouška koncových spínačů – bezpečnostního
blokování
vyhovuje – nevyhovuje

Použité měřicí přístroje:


Použitá dokumentace:

– Návod k používání
– Schéma zapojení stroje
 Datum:

V další části postupů pro posuzování shody jsou uvedené technické zprávy o měření s výsledky zkoušek pro konečné posouzení shody bezpečné konstrukce zařízení podle požadavků harmonizovaných norem, k jejichž vyhotovení není nutná akreditovaná laboratoř, ale které může na základě vlastní volby provádět sám výrobce.

Ten je povinen provést

Nahrávám...
Nahrávám...