dnes je 26.5.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průzkum ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)

4.11.2019, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Evropská komise pověřila externí společnost Civic Consulting provedením studie, která bude podkladem pro vypracování zprávy o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD).

Hlavním cílem studie je shromáždit a analyzovat data a zkušenosti týkající se implementace směrnice v období 2013 – 2018. Studie má zahrnout zejména oblast bezpečnosti a sledovatelnosti výrobků, fungování dozoru nad trhem, činnost v oblasti normalizace, fungování RAPEXu, opatření přijatá na základě Článku 13. Pro tyto účely byl vyhlášen průzkum, který je otevřen do 2. prosince 2019 na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPSDsurveyECstudy . Průzkum je určen

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj: