dnes je 16.7.2024

Input:

Seznam hlavních požadavků na přístroje z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.2.3 Seznam hlavních požadavků na přístroje z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení …………….

 
SEZNAM

hlavních požadavků na přístroje z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

uvedených v příloze č. 1

nařízení vlády České republiky č. 616/2006 Sb. 
Pořadové
číslo
 
Požadavek  Požadavek
uplatněn?
 
ano  ne  irel. 
1  Požadavky na ochranu
Zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo s přihlédnutím k dosaženému stavu techniky zajištěno, že 
■     
a)  elektromagnetické rušení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za níž rádiové a telekomunikační zařízení nebo jiné zařízení není schopné fungovat tak, jak má,        
b)  úroveň jeho odolnosti vůči elektromagnetickému rušení předpokládanému při používání k danému účelu mu dovoluje fungovat bez nepřijatelného zhoršení určených funkcí.   ■     
2  Zvláštní požadavky pro pevné instalace a použití komponentů pro daný účel
Pevná instalace musí být instalována s použitím správných technických postupů a při respektování údajů o použití komponentů pro daný účel, aby byly splněny požadavky na ochranu podle bodu 1. Tyto správné technické postupy musí být zdokumentovány a dokumentaci uchovává provozovatel po dobu provozování pevné instalace pro potřeby kontroly ze strany příslušných orgánů.  
  ■  ■ 
Seznam technických norem

Seznam technických norem

Aby mohlo být vyloučeno, nebo minimalizováno nebezpečí ohrožení zdraví vytvářené strojním zařízením, musí být vypracovaná analýza rizik a to již v počáteční fázi konstrukce stroje. Způsoby jak nebezpečí odstranit nebo alespoň minimalizovat,

Nahrávám...
Nahrávám...