dnes je 16.7.2024

Input:

Seznam použitých norem a ostatních technických specifikací

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.3 Seznam použitých norem a ostatních technických specifikací

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

 

SEZNAM

použitých norem a ostatních technických specifikací,

které byly použity při navrhování strojního zařízení

 
Typ normy  Označení
Datum vydání
 
Název ČSN, EN, ISO 
  Část strojní   
  NV č. 176/2008 Sb.
(Směrnice 2006/42/EC) 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
ČSN EN ISO 12100-1:2004
(EN ISO 12100-1:2003) 
Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1 : Základní terminologie, metodologie 
A  ČSN EN ISO 12100-2:2004
(EN ISO 12100-2:2003) 
Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2 : Technické zásady a specifikace 
B 2  ČSN EN 953+A1:2009
(EN 953:1997+A1:2009) 
Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné požadavky pro navrhování a konstrukci ochranných krytů (pevné, pohyblivé) 
B 1  ČSN EN ISO 13857:2008
(EN ISO 13857:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 
B 1  ČSN EN 349+A1:2008
(EN 349:1993+A1:2008 
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla 
A  ČSN EN ISO 14121-1:2008
(EN ISO 14121-1:2007) 
Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1 : Zásady 
B2  ČSN EN 1088+A2:2008
(EN 1088:1995+A2:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu 
B1  ČSN EN ISO 13850:2007
(EN ISO 13850:2006) 
Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci 
B1  ČSN ISO 7000:2005
(ISO 7000:2004) 
Grafické značky nahrazující nápisy na zařízeních. Rejstřík a přehledná tabulka značek. 
  Elektrická výzbroj   
  NV č. 616/2006 Sb.
(Směrnice 2004/108/ES) 
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
  NV č. 17/2003 Sb.
(Směrnice 2006/95/ES) 
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 
B1  ČSN EN 60204-1 ed.2:2007
(EN 60204-1:2006) 
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1 : Všeobecné požadavky 
B1  ČSN EN 1037+A1:2008
(EN 1037:1995+A1:2008) 
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění. 
Nahrávám...
Nahrávám...