dnes je 14.4.2024

Input:

Seznam použitých norem a ostatních technických specifikací

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.3
Seznam použitých norem a ostatních technických specifikací

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

SEZNAM

použitých norem a ostatních technických specifikací,

které byly použity při navrhování strojního zařízení

             
Typ normy Označení
Datum vydání
Název ČSN, EN, ISO
Část strojní
NV č. 176/2008 Sb.
(Směrnice 2006/42/EC)
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
A ČSN EN ISO 12100-1:2004
(EN ISO 12100-1:2003)
Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1 : Základní terminologie, metodologie
A ČSN EN ISO 12100-2:2004
(EN ISO 12100-2:2003)
Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2 : Technické zásady a specifikace
B 2 ČSN EN 953+A1:2009
(EN 953:1997+A1:2009)
Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné požadavky pro navrhování a konstrukci ochranných krytů (pevné, pohyblivé)
B 1 ČSN EN ISO 13857:2008
(EN ISO 13857:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
B 1 ČSN EN 349+A1:2008
(EN 349:1993+A1:2008
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
A ČSN EN ISO 14121-1:2008
(EN ISO 14121-1:2007)
Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1 : Zásady
B2 ČSN EN 1088+A2:2008
(EN 1088:1995+A2:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu
B1 ČSN EN ISO 13850:2007
(EN ISO 13850:2006)
Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci
B1 ČSN ISO 7000:2005
(ISO 7000:2004)
Grafické značky nahrazující nápisy na zařízeních. Rejstřík a přehledná tabulka značek.
Elektrická výzbroj
NV č. 616/2006 Sb.
(Směrnice 2004/108/ES)
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
NV č. 17/2003 Sb.
(Směrnice 2006/95/ES)
kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
B1 ČSN EN 60204-1 ed.2:2007
(EN 60204-1:2006)
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1 : Všeobecné požadavky
B1 ČSN EN 1037+A1:2008
(EN 1037:1995+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění.
Nahrávám...
Nahrávám...