dnes je 19.5.2024

Input:

Seznam základních požadavků na bezpečnost elektrických zařízení

13.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.2.2
Seznam základních požadavků na bezpečnost elektrických zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení ................

SEZNAM

základních požadavků na bezpečnost
elektrických zařízení

uvedených v příloze č. 2

nařízení vlády České republiky č. 17/2003 Sb.
                                                   
Pořadové
číslo
Požadavek Požadavek
uplatněn?
ano ne irel.
1. Všeobecné požadavky
a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci.
b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která je výrobcem, značka, popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.
c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.
d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3.
2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že:
a) osoby a domácí a hospodářská zvířata budou přiměřeně chráněny před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí,
Nahrávám...
Nahrávám...