dnes je 23.7.2024

Input:

Seznam základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.2 Seznam základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Seznamy základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vyplývají ze specifikace technických požadavků uvedených v přílohách příslušných nařízení vlády. Pro strojní zařízení jsou to především:

  • Základní požadavky k NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení

  • Základní požadavky k NV č. 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

  • Základní požadavky k NV č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou závazné. Pokud splnění základních požadavků za daného stavu techniky není možné, je nutné navrhovat a vyrábět strojní zařízení tak, aby se těmto cílům co nejvíce přiblížilo.

Povinnosti stanovené základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost platí u daného strojního zařízení pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí, a to při jeho použití za podmínek předpokládaných výrobcem

Výrobce má povinnost posoudit a identifikovat všechna nebezpečí, která se vyskytují u jeho stroje. Při konstrukci a výrobě musí vzít své posouzení v úvahu.

Identifikace relevantních nebezpečí a vypracování seznamů základních požadavků podle dále uvedených formulářů nevyžaduje žádná zvláštní vysvětlení.

Strojní zařízení nebo bezpečnostní součást musí splňovat technické požadavky, kterými jsou základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při konstrukci a výrobě strojního zařízení a bezpečnostní součásti uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č.176/2008 Sb., v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb., případně v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

V příloze č. 1 k nařízení vlády č.176/2008 Sb. jsou základní požadavky rozděleny do šesti oddílů.

Každý oddíl,

Nahrávám...
Nahrávám...