dnes je 16.7.2024

Input:

Soukromé archivy

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.2 Soukromé archivy

PhDr. Radomír Ševčík

Jednorázový roční státní příspěvek

Soukromý archiv mohou zřídit právnické osoby, které nezřizují specializované archivy, bezpečnostní archivy a archivy územních samosprávných celků podle archivního zákona, a fyzické osoby. Soukromý archiv může působit jako archiv pouze tehdy, pokud mu byla udělena akreditace. Udělením akreditace vzniká zřizovateli soukromého archivu nárok na poskytnutí bezplatné odborné pomoci ze strany Národního archivu nebo příslušného státního oblastního archivu. Zřizovatel soukromého archivu, kterému byla udělena akreditace, má nárok na poskytnutí jednorázového ročního státního příspěvku na provoz soukromého archivu ve výši 70 Kč na jeden běžný metr archiválií. Plná výše státního příspěvku náleží zřizovateli i za jeden neúplný běžný metr archiválií. Žádost o poskytnutí jednorázového ročního státního příspěvku na provoz soukromého archivu zřizovatel poprvé uplatní do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o akreditaci soukromého archivu. V dalších letech je zřizovatel povinen uplatnit žádost o tento příspěvek vždy do 30. dubna předchozího kalendářního roku (lhůta je stanovena s ohledem na harmonogram přípravy státního rozpočtu na následující rok). Žádost se předkládá ministerstvu. Pokud není žádost uplatněna ve stanovené lhůtě, nárok na poskytnutí příspěvku v příslušném kalendářním roce zaniká.

Činnost soukromého archivu

Soukromý archiv:

  • vede příslušnou evidenci archiválií podle

Nahrávám...
Nahrávám...