dnes je 13.7.2024

Input:

Struktura problému hodnocení výkonnosti

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.2 Struktura problému hodnocení výkonnosti

Ing. Aleš Kostelka

Při úvahách o hodnocení výkonnosti, poznávání a osvojování metod k hodnocení výkonnosti je praktické nejprve problém strukturovat a uvědomit si možné souvislosti a návaznosti. (Čili vědět, kde se na mapě nalézáme.) Teprve potom se jednotlivými částmi podrobněji zabývat. Uveďme si možná posuzovací, případně třídicí hlediska a z nich vyplývající části, na které je možno problém rozčlenit:

 • Subjekt, který hodnotíme podle rozlišení na ose část - celek:

  • část celku - proces, podproces apod. (např. strojní pracoviště, operační sál, skupina pracovišť, projekce dané stavby, ...),

  • celek - většinou právní subjekt (výrobní firma, advokátní kancelář, ...),

  • skupina právních subjektů.

 • Hodnocení prvku podle jeho polohy na ose příčina - následek zaměřené na (konečné) výsledky:

  • hodnocení zaměřené na zdroje, které konečné výsledky následně ovlivňují (způsobují).

   Na této ose je zpravidla více prvků než dva. Např.

   • provedení analýzy vzdělávacích potřeb obchodníků odhalí mezery v jejich akutních i potenciálních znalostech a dovednostech,

   • definování mezery ve znalostech a dovednostech umožní vybrat a realizovat správné způsoby vzdělávání,

   • realizace

Nahrávám...
Nahrávám...