dnes je 26.5.2024

Input:

Systém managementu spolehlivosti

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.1.1
Systém managementu spolehlivosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Systém managementu spolehlivosti je součástí celkového systému managementu organizace. Poskytuje základní organizační strukturu pro strategický směr politiky spolehlivosti, řízení spolehlivostních funkcí (funkčních míst) a koordinaci všech spolehlivostních procesů. Pro přizpůsobení úsilí k dosažení žádoucích cílů spolehlivosti je zapotřebí včas věnovat pozornost plánům spolehlivosti a rozvržení příslušných zdrojů. Pro zajištění spolehlivosti produktu je zásadně důležité, aby byla bezporuchovost a udržovatelnost při návrhu zabudována do produktu a aby byla ověřena jejich přijatelnost v různých etapách realizace produktu. K udržení spolehlivosti při používání produktu je zapotřebí vynaložit přiměřené úsilí na údržbu, pokud dostupná technologie neumožňuje dosáhnout bezporuchových životních cyklů.

V této kapitole jsou popsány základy systémů managementu spolehlivosti a pro organizace se v ní poskytují obecné principy směřující:

 1. k vytvoření systému managementu spolehlivosti, aby byly dosaženy cíle spolehlivosti produktu,

 2. ke zjištění potřeb a očekávání zákazníka týkajících se spolehlivosti a způsobu, jak je splnit,

 3. k napomáhání při vypracování plánů spolehlivosti,

 4. k měření a zlepšování efektivnosti systému managementu spolehlivosti,

 5. k usnadnění komunikace o spolehlivostních činnostech.

Organizace má vytvořit a udržovat systém managementu spolehlivosti ke směrování a řízení spolehlivostních činností. Systém managementu spolehlivosti má být nedílnou součástí celkového systému managementu organizace. Organizace má:

 1. identifikovat spolehlivostní činnosti týkající se obchodních potřeb organizace,

 2. stanovit cíle spolehlivosti a naplánovat etapy životního cyklu produktu přiměřené specifickým projektům,

 3. zajistit včasné uplatnění příslušných časově fázovaných spolehlivostních činností během všech použitelných etap projektu,

 4. určit kritéria a metody pro posuzování spolehlivosti, hodnocení a přejímku produktu,

 5. poskytnout dostupné zdroje a informace nutné k zajištění realizace produktu uplatněním příslušných spolehlivostních činností v projektech,

 6. monitorovat spolehlivostní činnosti a měřit a analyzovat výsledky pro neustálé zlepšování,

 7. povzbuzovat ke spolupráci při aplikacích procesu (návrhu, realizaci produktu, poskytování služeb atd.), aby se činnosti procesu udržely nákladově efektivní,

 8. podporovat vztahy mezi dodavatelem, organizací a zákazníkem, aby se dosáhlo celkových cílů projektu a spokojenosti zákazníka.

Typický vývojový diagram kroků procesů pro management spolehlivosti je ukázán ve schématu.

Schéma – kroky procesu pro management spolehlivosti:

Mimořádně důležité je dokumentování systému managementu spolehlivosti. Tato dokumentace má zahrnovat:

 1. dokumentované prohlášení o politice a cílech spolehlivosti,

 2. plány spolehlivosti,

 3. metody spolehlivosti příslušné k danému projektu nebo obchodu organizace,

 4. záznamy o spolehlivosti.

Důležité pro realizaci systému managementu spolehlivosti je rozklad procesů do jednotlivých etap životního cyklu produktu. Jde o tyto etapy a jejich charakteristiky:

 1. Etapa koncepce a stanovení požadavků

  Etapa koncepce a stanovení požadavků je etapa životního cyklu, během níž se určuje potřeba produktu a specifikují se jeho cíle. V průběhu této etapy se pokládají základy spolehlivosti produktu a jejích důsledků pro náklady životního cyklu produktu. Rozhodnutí učiněná během této etapy mají největší dopad na výkonnostní funkce produktu a na náklady vyplývající z jeho vlastnictví.

  Má se zavést plán spolehlivosti, aby usměrňoval následné etapy. Úkoly programu spolehlivosti aplikované během etapy koncepce a stanovení požadavků se mají soustředit na splnění zamýšlených cílů produktu a na stanovení zásadních potřeb zajištěnosti, aby byly zachovány spolehlivé výkonnostní funkce. Během etapy koncepce a stanovení požadavků se má uvážit vypracování a vyhodnocení alternativních přístupů.

 2. Etapa návrhu a vývoje

  Etapa návrhu a vývoje je etapa životního cyklu, během níž se vytváří architektura, hardware a/nebo software systému. Jsou v ní zachyceny a dokumentovány příslušné informace o produktu, aby se usnadnila následná výroba a

Nahrávám...
Nahrávám...