dnes je 24.5.2024

Input:

Systémy managementu kvality - Požadavky

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.2
Systémy managementu kvality - Požadavky

Kapitolou 1 počínaje jsou stanoveny "požadavky“ na systém managementu kvality. Norma ISO 9001 se někdy označuje s ohledem na tyto požadavky jako "kriteriální“. K dalším kriteriálním normám patří např. zmiňovaná ISO 14001, ale řada dalších systémových norem, které zároveň mohou sloužit jako standard pro ověřování shody třetí stranou a následnou certifikaci. Normy, které kritéria neobsahují, bývají označovány jako směrnice (návody) a nejsou určeny k certifikaci (např. ISO 9004, ISO 10006).

1 je následující:

  • Čl. 1.1 - Obecně

  • Čl. 1.2 - Aplikace

Obecně

Čl. 1.1 Obecně:

Obecně se v tomto článku říká, že norma specifikuje požadavky (neboli kritéria) na systém managementu kvality v následujících případech:

  • Organizace chce (= potřebuje) prokazovat svou schopnost poskytovat produkt, který splňuje požadavky:

    • zákazníka,

    • zákonů a předpisů.

  • Organizace má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka.

K prokázání shody systému (ale i produktu) s příslušnými požadavky (jako jsou požadavky norem týkajících se kvality, bezpečnosti z hlediska užívání, ochrany životního prostředí, bezpečnosti informací...) může sloužit certifikát vydaný důvěryhodnou a nestrannou osobou, ale připouští se i forma vlastního prohlášení organizace. Nicméně v praxi se forma vlastního prohlášení příliš nevyužívá, a to zejména z toho důvodu, že zákazníci

Nahrávám...
Nahrávám...