dnes je 15.4.2024

Input:

Systémy managementu kvality - Termíny a definice

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.4
Systémy managementu kvality - Termíny a definice

Tato kapitola se nazývá "Termíny a definice“, ale pouze odkazuje na termíny a definice uvedené v ISO 9000 ( ČSN EN ISO 9000:2006 - Základní principy a slovník). Norma ISO 9000 obsahuje nejen termíny a definice pojmů, ale také vysvětlení osmi základních principů systémů managementu kvality (pro připomenutí - jedná se o princip zaměření na zákazníka, vedení a řízení zaměstnanců, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup, neustálé zlepšování, přístup k rozhodování zakládající se na faktech, vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy).

Ve smyslu norem řady ISO 9000 je např. definice některých základních pojmů přibližně následující:

  • Systém: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků.

  • Systém managementu: systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů.

  • Systém managementu organizace: může zahrnovat různé systémy managementu, jako je například systém managementu kvality, environmentu,

Nahrávám...
Nahrávám...