dnes je 29.5.2024

Input:

Systémy MRP a DRP

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.6
Systémy MRP a DRP

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Systémy MRP

Jde o systémy plánování materiálových požadavků (Materials Requirements Planning, MRP I) a plánování výrobních zdrojů (Manufacturing Resource Planning, MRP II). Historicky byl nejprve vytvořen systém MRP I, z něj se pak vyvinul systém MRP II, který navíc oproti MRP I pokrývá i aspekty finanční, marketingové a nákupní.

MRP I

Systém MRP I se skládá ze tří složek:

 • počítačový systém,

 • výrobní informační systém, zahrnující zásoby, výrobní plánování a administraci všech vstupů do výroby a

 • filozofie a koncepce řízení.

MRP I je systém řízení výroby a zásob, založený na počítačích, který se pokouší minimalizovat zásoby a současně zabezpečovat potřebné množství materiálů pro výrobní proces. Systémy MRP I se obvykle využívají v případech, kdy je splněna některá z následujících podmínek:

 1. Potřeba materiálů v průběhu obvyklého výrobního cyklu je nesouvislá nebo velmi nestabilní. Je typická pro přerušovanou výrobu nebo zakázkové operace, na rozdíl od operací typu kontinuálního zpracování nebo hromadné výroby.

 2. Potřeba materiálů přímo závisí na výrobě jiné konkrétní skladové položky nebo hotového výrobku. MRP lze primárně považovat za složku výrobního plánovacího procesu, kde je poptávka po všech dílech závislá na poptávce po finálním produktu.

 3. Nákupní oddělení, dodavatelé i vlastní výrobní procesy jsou schopni zpracovávat podávání objednávek nebo požadavky na dodávky na týdenní bázi.

Výhody MRP I

Systém MRP I poskytuje ve srovnání s tradičními systémy řízení materiálů mnohé výhody:

 • má pozitivní vliv na finanční výsledky podniku (návratnost investic, zisk),

 • zlepšuje výsledky v oblasti výkonu výroby,

 • lepší řízení výroby,

 • přesnější a včasnější informace,

 • méně zásob,

 • časově rozložené objednávání materiálů,

 • menší míra zastarávání výrobků,

 • vyšší spolehlivost,

 • lepší odezva na požadavky trhu,

 • nižší výrobní náklady.

Nevýhody MRP I

 • Systém MRP I nemá tendenci optimalizovat náklady na pořízení materiálů. Vzhledem k tomu, že se zásoby materiálů udržují na minimální úrovni, je nutno materiály nakupovat častěji a v menších množstvích. To má za následek zvýšené objednací náklady.

 • Dochází ke zvyšování nákladů na přepravu a zvýšení nákladů na jednotku, neboť se snižuje pravděpodobnost, že podnik získá nárok na množstevní slevy. Podnik tedy musí porovnat předpokládané úspory ze snížených nákladů na zásoby a vyšší pořizovací náklady, které jsou důsledkem menších a častějších objednávek.

 • Potenciální riziko zpomalení nebo výpadku výroby, které mohou nastat v případě např. nepředvídaných problémů s dodávkami a následného nedostatku některého materiálu. Existence pojistných zásob poskytuje výrobě jistou ochranu před vyčerpáním důležitých materiálů. Pokud se pojistné zásoby neudržují, podnik tuto úroveň ochrany ztrácí.

 • MRP využívá standardizované softwarové balíky, které je někdy poměrně obtížné přizpůsobit pro operační prostředí daného podniku. Podniky, které si zakoupí hotový software, jsou často nuceny tento

Nahrávám...
Nahrávám...