dnes je 24.9.2023

Input:

Totálně produktivní údržba TPM dle IATF 16949

24.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.12.9.1
Totálně produktivní údržba TPM dle IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

8.5 Totálně produktivní údržba TPM dle IATF 16949

1) 8.5.1.5 Totálně produktivní údržba (IATF 16 949)

2) 8.5.1.6 Management výrobních nástrojů pro sériovou výrobu a management výrobních, zkušebních a kontrolních nástrojů a zařízení (IATF 16949)

Důvod, proč se věnujeme těmto aspektům soustředěně je, že doložky obsahují nové prvky, které nejsou běžně chápány a/nebo jsou špatně pochopeny či ošetřeny. Rovněž jsou zde uvedeny nejčastější dotazy, které slouží k objasnění některých pochybností. A také toto téma považuji za důležité, neboť bylo napsáno mnoho neshod.

1) 8.5.1.5 Celková produktivní údržba (IATF 16949)

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentovanou celkovou produktivní údržbu. Systém údržby musí zahrnovat minimálně následující:

a) identifikaci technologického zařízení nezbytného k výrobě vyhovujícího produktu v požadovaném množství a objemu;

b) dostupnost náhradních dílů pro zařízení identifikovaná v bodě a);

c) zajištění zdrojů pro údržbu strojů, zařízení a zařízení;

d) balení a uchování zařízení, nástrojů a měřidel;

e) příslušné specifické požadavky zákazníka;

f) zdokumentované cíle údržby, např: OEE (celková efektivita zařízení), MTBF (střední doba mezi poruchami), MTTR (střední doba do opravy). Plnění cílů údržby musí tvořit vstupní údaje do přezkoumání vedením (viz ISO 9001, část 9.3);

g) pravidelné přezkoumávání plánu údržby a cílů údržby a dokumentovaný akční plán k řešení včetně nápravných opatření v případě, že cíle nejsou dosaženy;

h) používání metod preventivní údržby;

i) používání metod prediktivní údržby, je-li to vhodné;

j) pravidelné generální opravy.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: dříve existoval podobný článek 7.5.1.4. Preventivní a prediktivní údržba, v předchozí verzi normy ISO/TS 16949.

- Předchozí požadavek obsahoval pouze písmena a)-d). Nové požadavky jsou od e) do j)

- Požadavky se tedy značně rozšířily.

- Významné změny jsou: f) jsou nutné cíle údržby, g) pravidelné přezkoumávání údržby, plánu a cílů a přijímání opatření, pokud cíle nejsou splněny, g) prediktivní údržba již není povinná, j) pravidelná generální oprava: b) je nyní na náhradní díly pro všechny stroje, nejen na klíčová výrobní zařízení.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.5.1.5 Totálně produktivní údržba - TPM

1. Nejprve se sestaví hlavní seznam zařízení. Existuje mnoho způsobů, jak to provést. Ukázka v příloze je jedním ze vzorů.

2. Rovněž se sestaví seznam kritických náhradních dílů, v němž se uvede minimální

Nahrávám...
Nahrávám...