dnes je 26.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Tři způsoby, jak nakopnout vaši firmu k růstu

30.5.2012, Zdroj: Perfectia (perfectia.cz)

Dejte zákaz­ní­kům pocit kon­t­roly, vaše firma poroste rych­leji a efek­tiv­něji. Zákaz­níky těší, že vám na nich záleží, ale záro­veň chtějí mít pocit kon­t­roly. Chtějí nejen vědět, že jim dáte to, co potře­bují, ale také, že celý pro­ces bude jed­no­du­chý a budou jej mít pod kon­t­ro­lou.

Nabí­zejte věci, které zákaz­ní­kům dokáží pomoci

Mnoho firem na svých webo­vých strán­kách pou­žívá nástroje uka­zu­jící další položky, které by se mohly naku­pu­jí­cím líbit. Tyto nástroje jsou uži­tečné, ale pou­žívá se jich s cílem pro­dat toho zákaz­ní­kům co nej­více. Co kdy­byste k tomu při­stou­pili jinak, s cílem pro­dat tu správ­nou věc? Napří­klad pokud je některá položka nedo­stupná, můžete

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Zdroj:
Nahrávám...
Nahrávám...