dnes je 15.4.2024

Input:

Ukládání archiválií

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9.5
Ukládání archiválií

PhDr. Radomír Ševčík

Vlastnictví veřejnoprávních původců a ČR

Archiválie ve vlastnictví veřejnoprávních původců a archiválie ve vlastnictví České republiky se vždy ukládají do veřejných archivů.

Archiválie, které byly přede dnem nabytí účinnosti archivního zákona, tedy před 1. lednem roku 2005, vedeny v evidenci na území České republiky jako součást Jednotného archivního fondu, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona staly archiváliemi Národního archivního dědictví.

Vlastnictví fyzických osob

Archiválie ve vlastnictví fyzických osob a soukromoprávních původců zůstávají uloženy u těchto vlastníků či držitelů (ve většině případů jsou vlastníky nebo držiteli archiválií současně i původci). Archiválie, které zůstávají uloženy u původců, byly vybrány v rámci skartačního nebo mimoskartačního řízení a jsou vedeny v evidenci Národního archivního dědictví jako archiválie uložené mimo archiv. Jsou zařazeny do I. nebo II. kategorie. Tyto evidované archiválie jsou u soukromoprávních původců

Nahrávám...
Nahrávám...